EU zadeve

Evropski dan jezikov

26. 9. 2022 avtor: Uredništvo

26. september je od leta 2001 evropski dan jezikov, ki ga skupaj organizirata Svet Evrope in Evropska komisija. Predstavlja priložnost za ozaveščanje o učenju jezikov in jezikovni raznolikosti.

»Ko se naučimo drugega jezika, se naučimo tudi drugega načina razmišljanja, drugega vidika. Jezikovna in kulturna raznolikost EU je ena naših prednosti in upravičeno velja za temeljno vrednoto naše Unije. Ponosna sem na to, kako Komisija in program Erasmus+ podpirata inovacije in odličnost pri poučevanju in učenju jezikov ter na vpliv, ki ga imamo na življenje mnogih.«

evropska komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Marija Gabriel

Cilj evropskega dneva jezikov je ozaveščati o široki raznolikosti jezikov v Evropi, spodbujanje kulturne dediščine in jezikovne raznolikosti, spodbujati ljudi vseh starosti k učenju jezikov in spodbujati prevajanje, tolmačenje in druge z jezikom povezane poklice.

Večjezičnost je eno od temeljnih načel Evropske unije, zapisano v prvi uredbi Sveta iz leta 1958 in vključeno v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropska unija ima 24 uradnih jezikov, med katerimi je od leta 2004 tudi slovenščina, in tri pisave. Poleg tega se v EU govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, migracijski tokovi pa še dodatno prispevajo k široki paleti jezikov v Evropi.

Vir: Evropska komisija