EU zadeve

Evropski ministri za večjo vključenost mladih

10. 9. 2018 avtor: Uredništvo

Na Dunaju so evropski ministri, pristojni za področje mladine, razpravljali o prihodnosti mladine in o EU strategiji za mlade, prihodnosti programa Erasmus+: Mladi v akciji in dialogu z mladimi. Udeležil se ga je tudi državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, dr. Tomaž Boh.

Ministri pozdravljajo predlog nove EU strategije za mlade, ki se zavzema za to, da bi mladi dobili več možnosti za sodelovanje pri oblikovanju politik in aktivno udeležbo v demokratičnem življenju. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi mladinske organizacije, ki jih je potrebno opolnomočiti za večji učinek pri vključevanju mladih v dialog, je dejal dr. Tomaž Boh. 

V prihodnosti je potrebno spodbujati in širiti možnosti za prostovoljno delo mladih v solidarnostnih in humanitarnih projektih, povečati učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter transnacionalnega mladinskega dela.

Več