Aktivno državljanstvo / Zabava in prosti čas

Evropski teden mladih v Trbovljah

25. 4. 2024 avtor: Zavod za mladino in šport Trbovlje
plakat

Prejšnji teden so v Zavodu za mladino in šport Trbovlje potekali dogodki v sklopu Evropskega tedna mladih.

Mladi so se lahko pridružili Open Club-u, ki je bil namenjen uresničevanju želja in potreb mladih. V škatli idej, ki so jo oblikovali mladi na prejšnjih srečanjih, so začeli z zbiranjem želja, potreb in idej mladih. Zavod za mladino in šport namerava nadaljevati s to akcijo, saj se je izkazala za učinkovito in dobro prakso spodbujanja mladih k razmišljanju in izražanju svojih idej.

V tem tednu se je tematika v Open Clubu nadaljevala z delavnico Mladi voditelji, združeni za demokracijo. Mladinska voditeljica Stella Čebin pa je v sklopu Potuj s Stello delila svoje izkušnje o programu Erasmus+ in potovanjih s prisotnimi mladimi.

listki
Plakat idej mladih; Foto: ZMŠT

V Zavodu za mladino in šport Trbovlje je zelo aktivna tudi medijska skupina Media Crew, ki ustvarja lastne podkaste Gremo na kufe. V torek, 16. 4. 2024, so posneli pogovor med mladinsko voditeljico, prostovoljko iz Evropske solidarnostne enote in mladimi z manj priložnostmi. Osredotočili so se na mladinsko delo in se sproščeno pogovarjali o mednarodnih prostovoljskih izkušnjah, izmenjavah Erasmus+ ter njihovih učinkih. Poudarili so pomen spodbujanja mladih in osveščanja o njihovih možnostih, pa tudi nujnost razširjanja pojma mladinskega dela in njegovega obsega.

Predlagali so, da se mlade osebno povabi in jim pojasni. Poudarili so tudi, da bi moralo biti mladinsko delo bolj prisotno v šolah, kjer je velika ciljna skupina in je prenos informacij lažji. Podkast bo na voljo v naslednjem tednu. Za več informacij spremljajte družbena omrežja Zavoda za mladino in šport Trbovlje.

mladi
Ekipa Media Crew z gosti in mladinsko delavko; Foto. ZMŠT

V soboto, 20. 4. 2024, se je v klubu ZMŠT odvijal European Youth Week Quiz. S kvizom so v Zavodu za mladino in šport Trbovlje želeli nadgraditi že obstoječo dobro prakso mladinskega dela in se osredotočiti na tiste, ki želijo izražati svoje ideje in inovacije. Dogodek je bil izjemno uspešen, saj so se prijave hitro zapolnile in v klubu se je zbralo kar 7 ekip s povprečno sedmimi člani.

Dogodek sta vodila Benjamin Murn in Matic Škrbec s pomočjo motivirane skupine mladih pod mentorstvom mladinskih delavcev. Mladinska voditelja sta se odlično pripravila na kviz in energično vodila dogodek. Uspešno sta pridobila sponzorje dogodka, s katerimi sta zagotovila privlačne nagrade in udeležence razvajala s picami.

Ena izmed tematik kviza je bila tudi Erasmus+/ESC, kjer sta mladim preko vprašanj predstavila mednarodno prostovoljstvo in mednarodne mladinske izmenjave. Na družbenih omrežjih Zavoda za mladino in šport lahko prisluhnete Maticu Škrbcu in Benjaminu Murnu, ki na kratko opišeta, od kod jima navdih in kako prispevata mladim v lokalni skupnosti. Matic Škrbec je povedal, da mu je to delo v veliko veselje, saj se z udeležbo na kvizu mladi razvijajo, vsakič več vedo in širijo svojo razgledanost. Zagnani in polni idej mladi Zavodu za mladino in šport Trbovlje vsakodnevno vlivajo življenje in tako prispevajo svojim vrstnikom kot tudi lokalni skupnosti.

mladi
ETM Kviz, Foto: ZMŠT
mladi
ETM Kviz; Foto: ZMŠT
logotip