Okolje in trajnost

Evropski teden mobilnosti 2022

16. 9. 2022 avtor: Uredništvo

Med 16. in 22. septembrom vsakoletno obeležujemo Evropski teden mobilnosti, letos pod sloganom Trajnostno povezani, ki si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza.

Avtomobilski promet je eden glavnih virov onesnaževanja zraka ter vzrok podnebnih sprememb, telesnih poškodb in tudi smrti. Sprememba naših navad, povezanih z mobilnostjo, je zato tako rekoč življenjskega pomen, saj z doseganjem ciljev trajnostne mobilnosti prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov, čistejšemu zraku v mestih, večji kakovosti bivanja, javnemu zdravju in socialni pravičnosti.

Če se bomo premikali pametneje, v skladu s trajnostno mobilnostjo, bomo tudi živeli bolje. Nekaj napotkov, kako spremeniti svoje navade in prispevaš k ohranjanju okolja najdeš tukaj.

Evropski teden mobilnosti bodo obeleževali tudi na Ministrstvu za infrastrukturo v sodelovanju s Slovenskimi železnicami z dnevom brezplačnega prevoza z vlakom, ki bo v četrtek, 22. septembra 2022.

Več o Evropskem tednu mobilnosti lahko prebereš tukaj.

Vir: Evropski teden mobilnosti