Okolje in trajnost

Evropski teden mobilnosti: “Pospravimo ulice!”

18. 9. 2023 avtor: Uredništvo
banner evropskega tedna mobilnosti

Med 16. in 22. septembrom 2023 pod geslom “Pospravimo ulice!” poteka že 22. Evropski teden mobilnosti, ki evropske državljane poziva k spremembam potovalnih navad.

Letos je poudarek evropskega tedna mobilnosti na pomenu varčnih poti, zmanjševanja rabe energije v prometu in odstranjevanja ovir na površinah za pešce in kolesarje. Vsebine so pomembne za doseganje okoljskih zavez in ustvarjanje človeku prijaznega in zdravega prostora ter spremembam naših navd k bolj trajnostni mobilnosti, ki odpira vrata učinkovitejšemu, bolj zdravemu in predvsem bolj poštenemu načinu premikanja.

“Pospravimo ulice!”

Hoja in kolesarjenje sta najcenejša in energetsko najbolj varčna načina za premikanje po vsakodnevnih opravilih na kratke razdalje, na primer v naseljih in po mestih. Po drugi strani pešci in kolesarji na svojih poteh prevečkrat naletijo na številne ovire, kot so na primer nepravilno parkirani avtomobili in druga vozila, zabojniki za smeti, nevzdrževane žive meje in podobno. Marsikdaj so na površinah za pešce in kolesarje nepravilno postavljeni drogovi ulične razsvetljave ali table in prometni znaki ter količki, ki bi jih bilo potrebno zaradi preglednosti, varnosti in udobnosti uporabe teh površin prestaviti na primernejše mesto ali morda odstraniti.

Letošnje geslo »Pospravimo ulice« zato spodbuja občine k identifikaciji ovir in izbiri ene ulice, okolice, ustanove ali soseske, od koder bodo pospravile začasne in premične ovire ter k pripravi načrta za njihovo trajno odstranitev. Spodbuditi želi tudi razprave o tem, kakšna bi bila naša družba, če bi večino poti opravili z javnim prevozom, peš ali s kolesom. Letos v aktivnostih evropskega tedna mobilnosti sodeluje 94 slovenskih občin.

Več informacij o evropskem tednu mobilnosti najdete tukaj.

Vir: Evropski teden mobilnosti, Ministrstvo za zdravje