EU zadeve / Evropsko leto mladih

Evropsko leto mladih 2022

5. 1. 2022 avtor: Uredništvo
Evropsko leto mladih 2022

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je leto 2022 razglasila za Evropsko leto mladih. V letošnjem letu bo tako glas mladih postavljen v ospredje, izpostavljene pa bodo tudi za mlade relevantne tematike, med drugimi s področja zdravja in dobrega počutja mladih, izobraževanja, zaposlovanja, okolja, participacije in kulturnega udejstvovanja, ter izzivi, s katerimi se ti srečujejo.

Na novinarski konferenci 5. januarja je Evropsko leto mladih napovedala tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simona Kustec: »Mladi so nosilci sprememb in oblikovalci jutrišnjega dne. Potrebno je skupaj z njimi iskati rešitve za njihovo prihodnost.«

Ministrica je izpostavila, da so politike, ki naslavljajo področje mladih številne. Zato je naloga političnih institucij, da različne politike, vezane na področje mladih, povežejo in tako ustvarijo močne politike, ki bodo mladim omogočale iskanje novih priložnosti. Pomembno je tudi, da se tovrstne politike uveljavljajo tudi na nacionalni, ne zgolj na evropski ravni. Na tem mestu je podala zavezo, da bo tudi na ravni Slovenije storjeno vse, da se okrepi koordinativna vloga Urada za mladino ter da se poveže različna področja v ambiciji oblikovanja novih politik, rešitev in ukrepov, ki krepijo vlogo mladih za prihodnost.

Za konec je ministrica mlade pozvala k medsebojnem sodelovanju in vključevanju v konstruktiven dialog ter  k participaciji v družbenem in političnem življenju, še posebej v luči letošnjega volilnega leta.