Aktivno državljanstvo / Evropsko leto mladih

Evropsko leto mladih bodo obeležili tudi v Murski Soboti

13. 1. 2022 avtor: Uredništvo
Evropsko leto mladih bodo obeležili tudi v Murski Soboti

Evropska unija je razglasila leto 2022 za evropsko leto mladih. Z njim želi dati poudarek mladim, ki so še zlasti v času pandemije COVID-19 prestali veliko stisk. Leto mladih bo vključevalo številne dogodke, aktivnosti, projekte in kampanje širom Evrope. Skozi samo leto pa bomo skušali mlade privabiti k sooblikovanju evropske politike in jih vzpodbuditi, da se sami aktivno vključujejo v oblikovanje lokalnega okolja kjer živijo.  

Mestna občina Murska Sobota je v torek 11.01.2022 sklicala sestanek na pobudo župana dr. Aleksandra Jevška. Sestanka so se udeležile številne organizacije in ustanove, ki v svoje delo vključujejo tudi delo z mladimi. Namen sestanka je bil, da skupaj oblikujejo program za Evropsko leto mladih v Mestni občini Murska Sobota na različnih področjih, ki bo odlično izhodišče za nadaljnjo politiko lokalne skupnosti na področju mladih. Mlade želijo spodbuditi, da se aktivneje vključujejo v oblikovanje okolja, v katerem živijo in se vanj po končani izobrazbi tudi vrnejo.

Med prisotnimi so bili predstavniki Mestne občine Murska Sobota, MIKK-a Murska Sobota, RIS Dvorca Rakičan, Društva Kreativne Mladine, Kluba prekmurskih študentov, Ljudske univerze Murska Sobota, Biotehniške šole Rakičan, Društva prijateljev mladine Murska Sobota, SPTŠ Murska Sobota, ZKTŠ Murska Sobota, Srednje zdravstvene šole Murska Sobota in Ekonomske šole Murska Sobota.

Župan je sestanek zaključil z naslednjimi besedami: »Mladi niso le naša prihodnost, temveč tudi sedanjost!«