Kultura

Festival Borštnikovo srečanje: Mlado gledališče

6. 10. 2020 avtor: Uredništvo

Festival Borštnikovo srečanje je osrednji slovenski gledališki festival, ki že več kot pol stoletja bogati slovenski gledališki in kulturni prostor. Festival bo letos potekal med 12. do 25. oktobrom  v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboruposebno pozornost pa bodo tudi tokrat namenili strokovnemu izobraževanju Mlado gledališče, ki v središče ustvarjalnega dialoga postavlja mlade.

Po 53. letih svojega obstoja je festival postal najpomembnejši slovenski gledališki dogodek, promotor slovenske gledališke ustvarjalnosti ter ambasador slovenskega gledališča v mednarodnih povezavah in tujini.  Temeljno poslanstvo festivala je izbrati in predstaviti najkakovostnejše dosežke slovenske gledališke sezone, nagrajevati gledališke ustvarjalce in njihove ustvarjalne dosežke, promovirati gledališko ustvarjalnost pri mladih doma in v tujini ter spodbujati kakovost ter profesionalno raven slovenske gledališke ustvarjalnosti.

Festivalsko dogajanje ponuja pester program za vse mlade ustvarjalce, kulturnike, umetnike in ljubitelje gledališča. Letošnji program se usmerja v obravnavo tem na robu kadra in spodbuja k inkluzivnemu družbenemu ravnanju. Vsebuje pet kakovostnih predstav za mlade s pogovori po ogledu, dvodnevni seminar za učitelje, izkušenjsko delavnico zanje, ustvarjalno delavnico za mlade, čutni sprehod po mestu in javni premislek o umetnosti in družbeni odgovornosti.

V okviru festivala tudi letos poteka izobraževanje Mlado gledališče,  namenjeno učiteljem osnovnih in srednjih šol ter gledališkim ustvarjalcem, umetnikom in drugim strokovnim delavcem v kulturnih ustanov. Usposabljanje oblikuje platformo za križanje stališč, potreb in vprašanj na preseku kakovostne uprizoritvene kulture in umetnosti ter sodobne vzgoje in izobraževanja. V gledališče se vključuje mlade gledalce in njihove vzgojitelje ter jih postavlja v središče ustvarjalnega dialoga.

Festival tako kljub trenutni situaciji dokazuje, da je kultura izjemno pomemben element naše družbe, ki prispeva h kritičnemu razmišljanju in dojemanju sveta okoli nas.

Več informacij in celoten program najdeš v programski knjižici.

Vir: Festival Borštnikovo srečanje
Foto: Mankica Kranjec