Finance

Finančne podpore Evropske mladinske fundacije

3. 3. 2020 avtor: Uredništvo

Evropska mladinska fundacija (EYF) je sklad, ki ga ustanovi Svet Evrope za finančno podporo evropskim mladinskim dejavnostim. Njegov cilj je spodbuditi sodelovanje med mladimi v Evropi z zagotavljanjem finančne podpore mladinskim dejavnostim. Nanaša se na dejavnosti, ki služijo spodbujanju miru, razumevanja in sodelovanja v duhu spoštovanja človekovih pravic, demokracije, strpnosti in solidarnosti. 

EYF zagotavlja finančno podporo za naslednje vrste dejavnosti mladinskih nevladnih organizacij ali mrež ali drugih nevladnih organizacij, vključenih v področja mladinskega dela, ki so pomembna za mladinske politike in delo Sveta Evrope:

Za pridobitev podpore EYF je nujno, da projekti sodijo med vrednote in delo Sveta Evrope ter v prednostne naloge mladinskega sektorja za obdobje 2020/2021.

EYF lahko podpira naslednje aktivnosti:

Kdo se lahko prijavi

Mednarodne nevladne mladinske organizacije, mednarodne mreže mladinskih nevladnih organizacij, regionalne mreže mladinskih nevladnih organizacij, nacionalne nevladne mladinske organizacije iz držav članic Sveta Evrope.

Odprti so razpisi za:

Rok 1. april:

Podaljšani roki do 15. oktobra:

Vse informacije o financiranju in prijavah ter rokih prijav so na voljo na tej strani.

Vir: Evropska mladinska fundacija