Neformalno izobraževanje

From Home to Home

24. 1. 2024 avtor: Združenje EPEKA
plakat

Združenje EPEKA sodeluje znotraj mednarodnega Erasmus+ projekta: From Home to Home, ki poteka od 1. novembra 2023 do 31. decembra 2024.

Glavni cilji projekta so:

So multiplikatorji, ki svoje izkušnje pri delu z mladimi migranti prenašajo na mlade voditelje.

V okviru tega projekta obravnavamo izobraževalce: učitelje, trenerje neformalnega izobraževanja, psihologe, metodike, ki ustvarjajo izobraževalne projekte.

Ciljne skupine:

  1. mladi voditelji, stari 16–25 let
  2. mladi migranti, stari 14–25 let

Kot mlade voditelje vidimo:

Projekt bo pomagal doseči tudi naslednje:

Vodja projekta: ANIMUS Training Center

Partnerji:

  1. Združenje EPEKA, so. p., Slovenija
  2. Foundation “Situational Center Open Doors”

Projekt je financirala Evropska unija v okviru programa Erasmus+.

Erasmus+ je program EU, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. Program si prizadeva pomagati ljudem razvijati kompetence in znanja, ki jih potrebujejo za uspeh v globaliziranem svetu.