Mladinski sektor

Glas mladih na prvi Mednarodni mladinski konferenci na Dunaju

21. 6. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa
Glas mladih na prvi Mednarodni mladinski konferenci na Dunaju

V okviru projekta YouPart, katerega partnerji smo tudi Mreža MaMa in Društvo Humanitas, je na Dunaju, med 13.6.2022 in 17.6.2022, potekala prva Mednarodna mladinska konferenca. Osem udeležencev iz Slovenije, je skupaj z mladimi iz AvstrijeItalijeGrčijeČeške in Srbije naslavljalo svoje potrebe in izzive ter jih skupaj razvijali v politične zahteve.

Udeleženci so se med seboj povezali in primerjali problematike, potrebe in dobre prakse iz njihovih nacionalnih držav ter jih skupaj preoblikovati v politične ukrepe na ravni Evropske unije. Mladi so tako diskutirali o različnih tematikah in v plodnih razpravah oblikovali prve predloge in ukrepe. 

Kot najbolj pereče so izpostavljali problematike športamigracijpravic ženskpravic LGBTQ+ skupnostimladinskega delaokolja in trajnosti, multikulturializma ter predvsem formalnega izobraževanja

V okviru športa so izpostavili predvsem družbeno in finančno problematiko v smislu nezadostnega financiranja, premalo mentorstva ter podpore in krepitev motivacije za športno participacijo. V okviru migracijskih politik so izpostavili pomembnost sprejema vseh beguncev in dejstvo, da je po sprejemu, potrebno vložiti več prizadevanj za njihovo integracijo, ekonomsko in socialno pomoč in dvigniti ozaveščanje o problematiki ter strpnost in solidarnost. V okviru pravic žensk je bila največkrat izpostavljena pravica do splava, ki bi se morala urediti tudi na evropski ravni. V Evropski uniji še vedno zaznavajo problematiko mizoginije, neenakega plačila, neplačanega gospodinjskega dela ter diskriminacijo na podlagi spola. Še vedno zaznavajo močno stigmatizacijo in stiske LQBTQ+ skupnosti ter neenako raven določenih pravic in standardov posameznikov pripadnikov te skupine, zato spodbujajo aktivne politike EU, saj so le te bolj učinkovite, kot urejanje problematike na ravni nacionalnih držav. Vse te problematike so prepoznali tudi na področju kulture in evropskih vrednot in zahtevajo okrepitev prizadevanj za medkulturni dialog, krepitev pravic manjšin in mehanizmov za vključevanje le-teh v politiko in predvsem vključujoče okolje z enakimi priložnostmi za vse. Mladinskemu delu in sektorju priznavajo velik pomen in si želijo, da bi le-tega vrednotili višje ter omogočili še več finančnih spodbud za zaposlovanje mladih in pripravo projektov, ki odgovarjajo na njihove potrebe. Potrebno je skrbeti in vlagati v strokovnost ter kvaliteto mladinskih delavcev, ki bi jih lahko zaposlovali tudi na drugih področjih (šole, zdravstveni domovi oz. bolnišnice, prevzgojni domovi, varne hiše in druge institucije). V okviru okolja in trajnosti spodbujajo premišljene ukrepe in zelene energije, pozitivne spodbude za potrošnike in gospodarstvo, vlaganja v raziskave in razvoj ter ustvarjanje novih delovnih mest in izobraževanje. Želijo si enotne ter višje standarde za dosego podnebnih ciljev na evropski ravni in aktivne ukrepe, pri tem pa EU ne sme pozabiti na opolnomočenje tretjih držav oz. držav v razvoju. Najbolj pereča problem mladim zagotovo predstavlja formalno izobraževanje. Zahtevajo nujno prevetritev sistema in aktualizacijo predmetnikov. Želijo si več življenjskih vsebin – finančno opismenjevanje, duševno zdravje, podjetništvo, politika in državna ureditev. Ključno je izobraževanje pedagoškega kadra za delo z mladimi ter več metod neformalnega učenja in fleksibilnosti v programih. Izpostavljajo manjko praktičnih izkušenj, zato spodbujajo vse oblike pripravništev in povezovanja projektnega ter praktičnega dela na vseh stopnjah izobraževanja. V okviru vseh tematik se zavzemajo za aktivnejšo vlogo EU ter harmonizacijo in poenotenje različnih praks nacionalnih držav.  

Poleg aktivnega naslavljanja  in obravnavanja problematike so mladi obiskali tudi Hišo EU, kjer so jim predstavili zaključke, ukrepe in proces participacije državljanov EU v okviru Konference o prihodnosti EU ter jim odgovorili na vsa njihova vprašanja. V četrtek pa so se skupaj odpravili na voden ogled Dunaja

Mladi so tako spletli mnogo novih poznanstev in prijateljstev ter primerjali ureditve nacionalnih držav. S svojo aktivno participacijo so  poskrbeli, da bo njihov glas slišan. Dokončne politične zahteve bodo namreč oblikovali na drugi Mednarodni mladinski konferenci, ki bo septembra potekala v Pragi. Zahteve, pobude in predloge bodo decembra predstavili na dialogu v Evropskem parlamentu v Bruslju. Udeleženci so pokazali veliko mero ustvarjalnosti, odgovornosti in znanja ter željo po spremembah in izpostavili, da je potrebno mlade v politične odločitve bolj vključevati ter jih upoštevati.