Aktivno državljanstvo / EU zadeve

Glas mladih v Brežicah: Mladi volijo

21. 3. 2024 avtor: Mladinski center Brežice
neformalno izobraževanje mladih v Brežicah

V sklopu projekta Glas mladih smo izvedli usposabljanje To Vote or Not to Vote po metodah neformalnega izobraževanja, v katerem smo mladim približali volitve in politično participacijo. Mladim smo skozi interaktivne delavnice predstavili politične procese, volitve, vlogo političnih strank, volilne sisteme in odločanje v parlamentu, s poudarkom na evropskih volitvah.

Mladi so spoznavali tudi raznovrstne lokalne, nacionalne in mednarodne ukrepe, v katere se lahko vključujejo: društva, participativni proračun za mlade, solidarnostne projekte, prostovoljske projekte, lokalno prostovoljstvo, aktivnosti udejstvovanja mladih itd. Cilji teh aktivnosti so razumevanje razlogov za udeležbo na volitvah, razvoj sposobnosti za iskanje in kritično presojo informacij ter ozaveščanje o prispevkih vsakogar v demokraciji.

S temi aktivnostmi želimo povečati udeležbo mladih na volitvah in jih spodbuditi, da se aktivno vključijo v politične dejavnosti, na primer sodelujejo v lokalnih projektih, se pridružijo društvom, Svetu mladih Brežice. V aktivnost je bilo vključenih okoli 85 dijakov in dijakinj Gimnazije Brežice, ki že imajo ali pa bodo v kratkem imeli volilno pravico in se bodo lahko udeležili evropskih volitev.

Sofinancirala Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(‐ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Nacionalne agencije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti Nacionalna agencija.