EU zadeve

Glavni dosežki predsedovanja Slovenije Svetu EU

5. 1. 2022 avtor: Uredništvo
Glavni dosežki predsedovanja Slovenije Svetu EU

Danes je potekala novinarska konferenca ministrice prof. dr. Simone Kustec in ministra dr. Vaska Simonitija o glavnih dosežkih predsedovanja Slovenije Svetu EU. Osredotočala se je na dosežke na področju znanosti, kulture, izobraževanja, športa in mladine. Poleg zgoraj omenjenih dosežkov je ministrica Kustec predstavila tudi načrtovane aktivnosti v okviru Evropskega leta mladih.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simona Kustec je poudarila uspešnost predsedovanja, saj so bile na področju izobraževanja, mladine, športa in znanosti realizirana vse ambiciozno zastavljene zaveze.

Na področju izobraževanja je izpostavila resolucijo za vseživljenjsko izobraževanje, priporočila o kombiniranem učenjuskupne temelje za evropski izobraževalni prostor in konferenco, kjer so bili naslovljeni izzivi digitalnega izobraževanja. Na področju športa je bil v času slovenskega predsedovanja sprejet evropski model športa, prav tako pa tudi jasna zaveza k spodbujanju športa kot vseživljenjske aktivnosti. Na področju znanosti so bili izpostavljeni zakoni in zaveze, ki bodo pripomogli k razvoju raziskovanja v evropskem prostoru, med drugimi Ljubljanska deklaracija, ki se jasno in odločno zavzema za spoštovanje načela enakosti spolov v evropskem raziskovalnem prostoru.

Na področju mladine je bilo razglašeno evropsko leto mladih in sprejetje državljanskih prostorov. Slovensko predsedstvo je uspešno zaključilo pogajanja z Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo o razglasitvi Evropskega leta mladih 2022 ter s tem dosegla pomemben dosežek na področju mladine in odprla vrsto priložnosti za mlade v letu 2022. Ministrica Simona Kustec je na novinarski konferenci poudarila, da si mladi zaslužijo evropsko leto, ki jih bo postavilo v središče pozornosti in jim omogočilo vrsto priložnosti za njihov osebni, družbeni in karierni razvoj. »Ves čas slovenskega predsedovanja smo si na različne načine prizadevali za aktivno participacijo in močan glas mladih. Vključili smo jih v vse ključne dogodke na številnih področjih, sprejeli pa smo tudi zavezo ministrov o širitvi državljanskih prostorov. Sama se bom med Evropskim letom mladih zavzela za široko medresorsko vpetost tako političnih odločevalcev kot predstavnikov mladih in jim na tak način omogočila možnosti za večjo participacijo na številnih področjih,« je še dodala ministrica. 

Na področju kulture je minister dr. Vasko Simoniti izpostavili Novi evropski Bauhaus, ki se osredotoča na soočanje z novimi tehnološkimi izzivi ter na povezovanje podeželj in mesta, torej razpršenostjo bivanja v novih in udobnejših pogojih. Poudaril je tudi pomemben sklep s področja avdio-vizualne umetnosti, ki sloni na zaščiti avtorstva, kakovosti in jezikovne raznolikosti v evropskem avdio-vizualnem prostoru in daje več poudarka nacionalnim avdio-vizualnim projektom.

Novinarsko konferenco si lahko ogledate na naslednji povezavi.