Zabava in prosti čas

Gospodarno – Gostoljubno – Globalno

20. 9. 2019 avtor: Uredništvo

V sredo, 18. septembra je v Družbenem domu v Grosupljem potekal posvet o prihodnosti Evropske unije. Posvet sta organizirala Občina Grosuplje in Vlada Republike Slovenije. Poleg občanov in občank so se posvetovanja udeležili predstavniki občine, vlade in institucij EU. Beseda je tekla o vlogi Evropske unije v vsakdanjem življenju, več pozornosti pa so govorci namenili razpravi o evropskih projektih in EU sredstvih za razvoj

Stalnica EUsiTI posvetov o prihodnosti EU je splošna tema članstva Slovenije v EU: kako državljanke in državljani občutimo prisotnost EU v vsakdanjem življenju ter kakšna je pripadnost EU in skupnim evropskim vrednotam (solidarnostrazličnostdemokracijapravna državasocialna blaginja).

Izpostavili so, da evropske vrednote živijo v vsakem posameznem državljanu ter da je evropski duh potrebno vzgajati sistematično in krepiti zavest ter evropsko identiteto z ozaveščanjem otrok v vrtcih. Kot dobro prakso so navedli primer visoke osveščenost otrok glede ločevanja odpadkov ali pripenjanja z varnostnim pasom med vožnjo. Nadalje pozdravljajo uvajanje državljanske vzgoje v srednje šole, kjer bo več časa posvečenega tudi spoznavanju Evropske unije in s tem več priložnosti za spodbujanje politične participacije mladih.

Drugi del razprave je bil namenjen razvoju turizma in črpanju EU sredstev za razvoj. Po mnenju lokalnih skupnosti morajo v prihodnje sredstva ostati namenjena tudi financiranju osnovne infrastrukture, kot so ceste, vodovod in kanalizacija, in ne le tako imenovanim mehkim vsebinam. Občina Grosuplje je uspešna pri črpanju evropskih sredstev, projekti, s katerimi je kandidirala, se vsaj posredno nanašajo tudi na razvoj turizma, na ohranjanje kulturne in naravne dediščine. V skladu s svojim Dolgoročnim občinskim strateškim načrtom 2015-2020 sledi viziji 3G, ki pomeni, da bo občina upravljana gospodarno, se razvijala gostoljubno in usmerjala globalno. Spodbujanje trajnostnega razvoja, ki vključuje naravne, človeške in ekonomske potenciale, je tako na vrhu agende.

Posveta z državljani v Grosupljem so se poleg ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo dr. Iztoka Puriča, drugih vladnih predstavnikov in župana Grosuplja dr. Petra Verliča, udeležili tudi župani štirih sosednjih občin. Celoten posnetek posveta je dosegljiv na povezavi

Vir in foto: Mladinska mreža Mama