Mladinsko delo

Gradili bodo mostove med Prekmurjem in Belo krajino

18. 1. 2023 avtor: Uredništvo

V sklopu projekta »Gradimo mostove med Prekmurjem in Belo krajino« so se zbrali mladi iz Društva kreativne mladine iz Murske Sobote in Plesnega društva Krokar iz Metlike. Namen solidarnostnega projekta je povezovanje prekmurske in belokranjske regije, saj so mladi mnenja, da je mladinsko delo v obeh regijah še vedno zelo zapostavljeno, obenem pa v obeh regijah prepoznavajo problematiko pri pomenu odprtega mladinskega dela. Njihov največji cilj bo promocija odprtega mladinskega dela, povezovanje mladih iz obeh regij in izvedba skupnih aktivnostih v obeh regijah.

Projektne aktivnosti bodo zajemale številne delavnice in dogodki, ki jih bodo izvedli v roku 12. mesecev. Aktivnosti bodo potekale v Prekmurju in v Beli krajini. V projektu sodelujejo mladi stari med 18 in 30 let. Le ti se srečujejo z geografskimi, finančnimi, ekonomskimi, izobraževalnimi, socialnimi ovirami in kulturnimi razlikami.

Aktivnosti bodo zajemale predvsem spoznavanje odprtega mladinskega dela, prostovoljstva skozi praktične primere, umetnost, kreativnost, boj proti diskriminaciji, pripravo delavnic učenja izdelave fotografije in videoposnetkov, raziskavo mladinskega dela v Prekmurju in Beli krajini, izdelava priročnika s točkami v regijah, ki so prijazne do mladih, prikaz stanja mladinskega dela v obeh regijah, pripravo čistilne akcije v obeh regijah, pripravo dveh strokovnih ekskurzij mladih v obeh regijah, pripravo plesnih delavnic za mlade, pripravo spletne propagande o LGBTQ+ skupnosti, vključevanje medgeneracijskih aktivnosti in vključevanje mladih z manj priložnostmi. Obenem pa bodo širili pomen solidarnosti in strpnosti do ranljivih ciljnih skupin. Skozi povezovanje z lokalnim okoljem so ustvarili aktivnosti, ki bodo pozitivno vplivale na mlade udeležence in okolje samo.

Projektne aktivnosti so financirane s pomočjo programa Evropske Unije – Evropska Solidarnostna Enota in slovenske nacionalne agencije MOVIT.

Kaj so solidarnostni projekti?

Solidarnostni projekt je sklop solidarnostnih aktivnosti, ki jih zasnujejo, razvijejo in uresničijo mladi sami, najpogosteje na lokalni/regionalni ravni prijavitelja, lahko pa segajo tudi na nacionalno ter nadnacionalno raven v primeru izvajanja aktivnosti čezmejnega sodelovanja. Trajanje projekta je lahko od 2 do 12 mesecev, odvisno od potreb in načrtovanih ciljev projekta. Osnovni namen solidarnostnih projektov je, da skupini mladih nudijo priložnost, da izrazijo svojo solidarnost preko prevzemanja odgovornosti in zaveze za prinašanje pozitivnih sprememb v svoji lokalni skupnosti preko oblikovanja novih rešitev in pristopov za izzive, s katerimi se soočata družba in okolje, v katerem bivajo. Projekt mora vključevati aktivno udejstvovanje celotne skupine mladih, naslavljati jasno določeno tematiko, ki se odraža v konkretnih /dnevnih/ aktivnostih projekta. Sodelovanje mladih v solidarnostnem projektu je pomembna izkušnja neformalnega učenja, preko katere lahko mladi krepijo svoj osebni, izobraževalni, socialni in državljanski razvoj ter večajo zaposljivost. Pomoč – predvsem pri učni podpori in mentorstvu, jim lahko nudi inštruktor.

Vir: Društvo kreativne mladine