Mladinsko delo / Zdravje

Heroji furajo v pižamah tudi v Krškem

28. 11. 2022 avtor: Zavod za mladino in šport Krško

V Mladinskem centru Krško so se v letošnjem letu odločili za sodelovanje z Zavodom Vozim pri iniciativi Heroji furajo v pižamah. Heroji furajo v pižamah je iniciativa za manj voženj pod vplivom alkohola, ki združuje številne deležnike iz različnih sektorjev – nevladnega, javnega in gospodarstva. Na nacionalnem nivoju poteka ozaveščanje preko socialno marketinških kampanj, na lokalnem pa celostni preventivni model. Sodelovanje z Zavodom Vozim je bil glede na trenutne aktivnosti preventive v Mladinskem centru Krško logičen naslednji korak.

Večer s srečnim koncem

V sklopu organiziranih dogodkov na Vau večerih s srečnim koncem zaposleni Zavoda Vozim in mladi ozaveščajo o problematiki pitja in vožnje pod vplivom, spodbujajo zabave brez alkohola in pozivajo mladih, da poskrbijo za varen prevoz domov. Posebnost tovrstnih večerov je tudi, da obstaja v koordinaciji Zavoda Vozim možnost prevoza domov za vse, ki nimajo urejenega. Zasnovali so tudi herojski vau’čer za večer s srečnim koncem, ki ga lahko prejemnik unovči za varen prevoz z zabave domov.

Z Vau ečerom s srečnim koncem in vau’čerjem so bili prisotni na dvodnevnem Generator festivalu, ki je potekal avgusta v Mladinskem centru Krško. Prisotni bodo tudi 26. 11. 2022, ko bodo v Mladinskem centru nastopili Urban&4. VAUčer lahko ustvariš tukaj. Enostavno vpišeš ime in e-mail prijatelja, brata, sestre, torej tistemu, komur želiš vau’čer podariti.

Delavnice za mlade

Zavod Vozim je v Šolskem centru Krško –Sevnica izvedel delavnice za mlade. Na delavnicah so dijaki 3. letnikov po predstavitvi škodljivosti rabe alkohola in nevarnosti vožnje pod vplivom snovali predloge za izboljšave v lokalnem okolju.

Fokusna skupina

Fokusno skupino, raziskavo  o uporabi in dostopnosti do alkohola ter vožnji pod vplivom z in med mladimi iz lokalnega okolja je izvedla mladinska delavka MC Krško. Fokusne skupine se je udeležilo 8 mladih, starih me 17 in 22 let, od tega imajo 4 vozniški izpit. Mladi se strinjajo, da do alkohola precej lahko dostopajo, največkrat doma, pa tudi v trgovinah in barih nimajo večjih težav kupiti želeno. Prav tako so se strinjali, da ni oz. ni dobro urejen javni prevoz na/z zabav. Zanimivo je bilo, da so se strinjali, da bi starši morali biti bolj udeleženi v prevoz mladostnikov.

Posvet med mladimi in odločevalci

V sredo, 9. 11. 2022, so v Mladinskem centru Krško skupaj z Zavodom Vozim pripravili posvet mladih in lokalnih odločevalcev v Mestni občini Krško. Osrednja tema je bila prometna varnost, vožnja pod vplivom alkohola in raba alkohola med mladimi. Veseli smo bili, da so se nam pridružili dijaki Šolskega centra Krško–Sevnica.

Mlade so pozdravili podžupan Mestne občine Krško Vlado Grahovac, direktorica Mladinskega centra Krško Manuela Bojnec, Gregor Mauko iz podjetja Toyota Slovenija ter direktor Zavoda Vozim David Razboršek. Dogodek je povezovala Zala Rostohar, Maruša Samobor Gerl iz Zavoda Vozim pa je predstavila iniciativo in potek dogodka. Žiga Breznik, ki sodeluje z Zavodom VOZIM, je delil svojo zgodbo dolgotrajne in hude poškodbe v prometni nesreči. Mladinska delavka Anja je predstavila izsledke fokusne skupine, ki jo je izvedla z mladimi med 17. in 22. letom. Predstavljen je bil japonski model spopadanja s prometnimi nesrečami pod vplivom alkohola.

Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali naslednji strokovnjaki: Nuša Konec Juričič, predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (OE Celje), dr. Mateja Markl iz Javne agencije RS za varnost prometa, Sabina Košar, pomočnica načelnika Policijske postaje Krško, Boštjan Robek iz Poklicne gasilske enote Krško in Gregor Mauko, direktor Toyota Slovenija. Predstavili trende na področju pitja alkohola, prometne varnosti na nacionalnem in lokalnem nivoju.

Naslednji korak je bil na mladih: delo po skupinah. Nekatere skupine so prejela vprašanja na temo zmanjševanja pitja med mladimi, druga pa zmanjševanje voženj pod vplivom alkohola. Mladi prepoznavajo pomanjkanje pogovora in ozaveščanja o škodljivosti alkohola in pri tem izpostavili šolo kot dober prostor za to. Prav tako opažajo, da se tako mladi kot odrasli velikokrat ne znajo zabavati brez alkohola, kar bi želeli spremeniti. Zavedajo se, da smo za naslavljanje problematike pitja in vožnje pod vplivom odgovorni vsi. Svoj del odgovornosti pri tem prepoznavajo v zavedanju posledic, ki jih neodgovorno vedenje ali odločitve lahko pustijo tako posamezniku kot drugim, pa tudi v dobri organizaciji, ko gredo na zabavo.

Predaja akcijskega načrta

Na podlagi predlogov mladih na posvetu in delavnicah je bil pripravljen akcijski načrt, ki so ga skupaj s paketom prve pomoči predali občini. Predlogi mladih, ki sta jih predstavljala Jakob in Nika iz Šolskega centra Krško–Sevnica, lokalni skupnosti so bili glede pitja alkohola naslednji: izobraževanje in ozaveščanje o posledicah pitja alkohola, poostren nadzor in višje denarne kazni za prodajo alkohola mladoletnim osebam, višje cene in obdavčitev alkoholnih pijač in organizacija dogodkov brez alkohola. Glede voženj pod vplivom alkohola pa je bilo predlagano naslednje: organiziran javni in cenovno dostopen prevoz ob večjih dogodkih in v nočnem času, izobraževanja in delavnice tako za starše kot mladostnike, več ozaveščanja o problematiki vožnje pod vplivom alkohola in poostren nadzor na cestah.

Za izvrstno sodelovanje se zahvaljujejo Mestni občini Krško, Toyoti Slovenija, Šolskemu centru Krško–Sevnica, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, Javni agenciji za varnost prometa, Policijski postaji Krško in Poklicni gasilski enoti Krško.

Vir: Mladinski center Krško v sodelovanju z Zavodom Vozim