Zaposlovanje

Hitrejši vstop mladih na trg dela

3. 8. 2022 avtor: Uredništvo

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Hitrejši vstop mladih do vključno 25 leta starosti na trg dela.

V zadnjih 5 letih se je brezposelnost mladih bistveno zmanjšala in beležimo rekordno nizko brezposelnost. Hkrati se je zvišal delež zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas. Navedeno lahko deloma pripišemo tudi dosedanjemu programu Spodbude za trajno zaposlovanje mladih, v okviru katerega se je za nedoločen čas zaposlilo skoraj 7.400 mladih (od leta 2017). 

Brezposelnost mladih želijo na Zavodu RS za zaposlovanje dodatno zmanjšati ter hkrati spodbuditi zaposlovanje za nedoločen čas in dodatno usposabljanje, zato objavljajo novo javno povabilo delodajalcem v okviru programa Hitrejši vstop mladih na trg dela, ki je nadgradnja dosedanjega programa trajnega zaposlovanja mladih. Z novim programom bodo dodeljevali subvencije z namenom spodbuditi:

Del ponudbe so tudi podatki o prostem delovnem mestu, na podlagi katerih delodajalcem napotijo brezposelne iz ciljne skupine javnega povabila glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata, ki ga zaposli šele po tem, ko je z njimi sklenil pogodbo o dodelitvi subvencije.

Brezposelni se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega  svetovalca ali svetovalko na uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Vir: Zavod RS za zaposlovanje