Stanovanja

Imam težave z najemom, kaj pa zdaj?

22. 3. 2023 avtor: Uredništvo

Eden izmed večjih izzivov, s katerim se zadnjih par let srečujejo mladi, je stanovanjska problematika. Mladi se že v času študija, zaradi pomanjkanja postelj v študentskih domovih, srečujejo z nemogočimi razmerami na stanovanjskem trgu. Tudi, če si mladi uspejo najti primerno nastanitev, pa se včasih zatakne pri najemni pogodbi.

Ali veš, kaj mora vsebovati najemna pogodba?

Najemna pogodba mora vsebovati vsaj:

V najemnem razmerju imata tako lastnik kot najemnik dolžnosti in pravice.

Na strani najemniški SOS najdete primer za najemnika ustrezne najemne pogodbe, in sicer tukaj.

Kaj pa če …

Mi lastnik prepove sprejemanje obiskov?

Lastnik ne vzdržuje stanovanja?

Lastnik brez najave vstopa v stanovanje?

Najemniki, med njimi tudi mladi, pogosto ne poznajo svojih najemnih pravic, zato lahko pri najemu stanovanja ali sobe pride tudi do neljubih situacij. Tem se lahko izogneš, če dobro poznaš svoje najemniške pravice. Odgovore na najpogostejša vprašanja o najemu najdeš zbrane tukaj, na spletni strani Najemniški SOS.

Imaš težave s plačevanjem najemnine?

Študenti Univerze v Ljubljani se lahko za pomoč obrnejo na fundacijo Študentski tolar, ki redno objavlja razpise za pomoč posameznikom v stiski.

Najemnik tržnega stanovanja, ki izpolnjuje določene dohodkovne in premoženjske kriterije, je upravičen od subvencije tržne najemnine. Vloga za pridobitev subvencije najemnine se nahaja na eUpravi.

Izredna denarna socialna pomoč, kot posebna oblika denarne socialne pomoči, se lahko dodeli samski osebi ali družini, ki se je iz razlogov na katere ni mogla ali ne more vplivati, znašla v položaju materialne ogroženosti oziroma, če izkazuje izredne stroške, ki so vezani na preživljanje, ki jih z lastnim dohodkom ne more pokriti. Več o izredni denarni pomoči tukaj.