Križišče mladosti
Obiščite naš Facebook Obiščite naš Instagram Obiščite naš TikTok Pisemska ovojnica

→ Zaposlovanje

Brezposelnost mladih je v Sloveniji še vedno občutno višja v primerjavi s celotnim aktivnim prebivalstvom. Mladi se na trgu dela soočajo z večjo negotovostjo, ki se kaže v njihovi ranljivosti in pripravljenosti do prevzemanja večjega tveganja v primerjavi s starejšimi (izkušenejšim) skupinami na trgu delovne sile. Stiske mladih, ki so v procesu osamosvajanja in iskanja zaposlitve, so se v obdobju epidemije poglobile in vse več mladih se srečuje s težavami pri iskanju dobre in stalne službe. Pomembno je, da imajo mladi v tem izzivov polnem procesu na voljo dovolj informacij in podpore. V EU za to skrbi program Jamstvo za mlade.

Kaj je jamstvo za mlade?

Jamstvo za mlade je shema za spodbujanje zaposlovanja mladih v Evropski uniji, ki je nastala s strani Evropske komisije

S sprejetjem ukrepov Jamstva za mlade vsaka država sledi cilju, da bo mladim v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb, zagotovila zaposlitev, nadaljnje šolanje, vajeništvo ali pripravništvo oz. usposabljanje na delovnem mestu ali vključitev v drugo usposabljanje. V okviru jamstva za mlade naj bi tako omogočili nemoten prehod med šolanjem in zaposlitvijopodprli vključevanje na trg dela in mladim zagotovili, da nihče od njih ne bo zapostavljen.

Priporočilo o vzpostavitvi jamstva za mlade je Svet sprejel aprila 2013, , oktobra 2020 pa je sprejel novo priporočilo o Mostu do delovnih mest – okrepitev jamstva za mlade. 

Kako deluje?

Vsaka država članica bi morala uvesti in izvajati sistem jamstva za mlade ob tesnem sodelovanju delodajalcevzavodov za zaposlovanje, ustanov za izobraževanje in usposabljanje ter služb za pomoč mladim. Mladim bi morala zagotoviti popoln dostop do informacij o razpoložljivih storitvah in podpori.

V Sloveniji se mladi, stari do 29 let, v shemo jamstva za mlade vključijo na podlagi prijave v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. V praksi to pomeni, da se iskalec zaposlitve s svojim svetovalcem na Zavodu za zaposlovanje podrobno pogovori o svojih željah, ciljih in izkušnjah ter skupaj pripravita nadaljnji načrt. Priporočljiva je dobra pripravljenost na razgovor s svetovalcem, saj bo le to najboljša popotnica in korak bliže do želene zaposlitve. 

V okviru Jamstva za mlade se izvaja različne ukrepe, ki kratkoročno in dolgoročno lajšajo prehod iz izobraževanja na trg dela. Pri izvajanju sheme sodelujejo: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za kulturo. 

Mladi lahko preverijo kateri aktualni programi za iskalce zaposlitve so trenutno na voljo preko iskalnika ukrepov glede na kriterije starosti, trajanja brezposelnosti ter stalnega prebivališča (po občinah). 

Več informacij

Več informacij o programu in uporabne informacije za mlade iskalce zaposlitve najdeš tudi na YouTube kanalu Jamstva za mlade, ki ponuja zanimive video in avdio vsebine, ter na njihovem Facebook in Instagram profilu.

Od začetka izvajanja Jamstva za mlade (leto 2014) do konca leta 2021 je bilo v ukrepe skupaj vključenih že več kot 147.500 mladih, število vseh zaposlitev mladih pa je preseglo 169.500. Za ukrepe Jamstva za mlade je bilo v enakem obdobju porabljenih 416,9 mio evrov. 

Največ sredstev je bilo namenjenih za pomoč mladim na podeželju (shema plačilo za mlade kmete in pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete v skupni višini 9,6 mio evrov), 9,5 mio evrov za različne oblike štipendiranja, 6,2 mio eur za spodbude za trajno zaposlovanje mladih, 6,1 mio evrov za ukrepe, namenjene ranljivim mladim na trgu dela, 3,6 mio evrov za programe usposabljanja in izobraževanja brezposelnih mladih ter 1,1 mio eur za programe spodbujanja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi ter podpore podjetništvu mladih.

↓ Zaposlovanje ↓ Zaposlovanje ↓ Zaposlovanje ↓ Zaposlovanje
Zaposlovanje / Novica

VTIS Karierni dnevi 2024

Letošnji Karierni dnevi bodo potekali virtualno, in sicer od torka, 12. marca 2024, do petka, 15. marca 2024, v dveh časovnih terminih.