Mladinski sektor

Informativni dan javnega poziva

6. 10. 2023 avtor: Mladinska mreža MaMa
mag. Tina Kosi

V petek, 6. 10. 2023, je v prostorih Ministrstva za kulturo potekal informativni dan za pripravo Javnega poziva za sofinanciranje mladinskega dela. 

V uvodnem nagovoru je vršilka dolžnosti direktorice URSM, mag. Tina Kosi izpostavila, do obljube o povečanju strukturnih sredstev niso bile upravičene. Pozvala je k razumevanju in solidarnosti, saj so razlog za znižanje sredstev izredne razmere, s katerimi se je soočila Slovenija ob poletnih poplavah.

V nadaljevanju je skrbnik javnega poziva, Aleš Susman predstavil celotni javni poziv. Večinsko je poziv enak, kot v predhodnih letih, izpostavljene pa so bile nekatere novosti in spremembe: 

Skrbnik javnega poziva poudari še možnost posredovanja povratnih informacij v končnem delu prijavnice (‘Prijava na poziv in izvajanje programa’). Polje ni obvezno, a posredovanje kritik, mnenj in predlogov izboljšav v  tem polju bo Uradu v pomoč pri oblikovanju prihodnjih razpisov.