Izobraževanje

Informativni dnevi 2022

2. 2. 2022 avtor: Uredništvo

Že tradicionalno bodo v začetku februarja, letos v petek 11. 2. in v soboto 12. 2, po celi Sloveniji potekali informativni dnevi srednjih šol, višjih šol in visokošolskih zavodov. Večina predstavitev bo tudi letos, zaradi epidemiološke situacije, potekala prek spleta.

Informativni dnevi v petek potekajo v dopoldanskem (običajno ob 10.00) in popoldanskem terminu (običajno ob 15.00), v soboto pa le v dopoldanskem – točni urniki predstavitev posameznih programov so objavljeni na spletnih straneh srednjih šol in fakultet.

Informacije o programih dodiplomskega študija Univerze v Ljubljani dobite na sledeči povezavi. Poleg rednih informativnih dni bo Univerza v Ljubljani organizirala tudi spletne predstavitev Univerze za študente iz tujine, ki bodo potekali v angleščini, in sicer 22. februarja, ob 13.15.

Programe dodiplomskega študija Univerze v Mariboru in navodila za udeležbo na informativnih dneh najdete na tej povezavi.

Na naslednji povezavi dobite informacije o programih dodiplomskega študija Univerze na Primorskem. Za tiste, ki se informativnega dneva ne bodo mogli udeležiti, bodo organizirali tudi dodatni informativni dan, in sicer 14. februarja.

Informacije o programih Univerze v Novi Gorici najdete na sledeči povezavi. Njihovi informativni dnevi bodo potekali tako prek spleta kot tudi v živo.

Poleg srednjih šol, višjih šol in visokošolskih zavodov bodo 11. in 12. februarja informativne dneve organizirali tudi dijaški in študentski domovi.

Pomembno je, da že pred samim informativnim dnevom dobro preučite program, ki vas zanima, in si zapišete vsa morebitna vprašanja, ki jih boste kasneje zastavili na informativnih dneh. O njihovih izkušnjah povprašajte tudi več študentov, ki trenutno obiskujejo študijsko smer, ki vas zanima; tako boste dobili dodatne informacije, do katerih mogoče ne boste prišli med uradno predstavitvijo študijskega programa.

Pozorni bodite na prijavne roke, ki začnejo teči že kmalu po informativnih dneh. Prvi prijavni rok za vpis na višje šole in visokošolske zavode je med 15. februarjem in 18. marcem 2022. V prijavi lahko napišete največ tri želene študijske programe, pri čemer je vrstni red želja pomemben. Izbirni postopek za prvi prijavni rok bo potekal med 12. in 21. julijem 2022. Informacijo o tem, ali ste bili sprejeti na želeno fakulteto boste dobili po pošti do 30. julija. Kandidate, ki so se prijavili na višje šole, pa bo višješolska prijavna služba s pisno prijavo obvestila do 21. julija.