Izobraževanje

Informativni dnevi in pomembne odločitve nadaljnjega šolanja

10. 2. 2021 avtor: Uredništvo

Vsako leto februarja v Sloveniji potekajo informativni dnevi za vpis v srednje, višje in visokošolske programe. Letos bodo potekali v petek, 12. in v soboto, 13. februarja. Zaradi epidemije bodo letos otekali na daljavo in bodo spletni informativni dnevi 2021.

Prav zaradi epidemije in drugačnega načina izvedbe so se srednje in višje šole ter univerze odločile za svoj način spletne predstavitve, ki so jih razporedile na več različnih terminov v daljšem časovnem obdobju.

Vse tri Univerze v Sloveniji (Ljubljana, Maribor in Primorska) so pripravile navodila in usmeritve, kako bodo potekali spletni informativni dnevi:

Tudi informativni dnevi za vpis na srednješolske programe v Sloveniji bodo potekali na daljavo, 12. februarja ob 9. in 15. uri ter 13. februarja ob 9. uri. Seveda pa vse informacije najdete na spletnih straneh posameznih srednjih šol, ki vas zanimajo.

Prav zaradi tega, ker informativni dnevi letos potekajo na daljavo so še kako pomembni pri vaši odločitvi, ki bo tako ali drugače vplivala na vašo nadaljnjo življenjsko pot. Za vse, ki se vpisujete v srednje in višje šole ter na univerze je pomembno, da pri odločitvi upoštevate vse informacije, ki jih pridobite. Zato je aktivno sodelovanje na spletnih informativnih dnevih prava priložnost, da pridobite odgovore na vsa vaša vprašanja.

Zato ne pozabite vprašati naslednjih pomembnih vprašanj:

Vsi, ki se vpisujete na srednje šole morate biti pozorni na naslednje datume:

– 2. april 2021: zadnji rok za oddajo prijav za vpis v prvi letnik srednjih šol za šolsko leto 2020/21

– 8. april 2021 do 16. ure: javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (objava na internetu www.mizs.gov.si)

– 16. april 2021: objava sprememb obsega vpisa in stanja prijav za vpis v srednje šola za šolsko leto 2020/21 (www.mizs.gov.si)

– 22. april 2021: do tega datuma imate možnost morebitnih prenosov prijav za vpis v srednje šole

Vsi, ki se vpisujete na višješolske programe morate biti pozorni na naslednje datume:

– od 16. februarja do 19. marca 2021: prvi prijavni rok za oddajo prijave za vpis (pisna in e-prijava). V prijavi lahko napišete največ tri želene študijske programe, pri čemer je pomemben vrstni red. Na spletnih straneh vpisnih služb www.vpis.uni-lj.siwww.um.si/vpiswww.vpis.upr.si in www.ung.si, so vam dostopni tudi podrobni statistični podatki o značilnostih vpisa na želeni študijski program v zadnjih letih.

– 5. april 2021 – kandidati boste obveščeni o stanju prve prijave (omejitev vpisa itd.).

– od 12. do 23. julija 2021: potekal bo izbirni postopek za prvi prijavni rok.

– od 2. do najkasneje 17. avgusta 2021: vpis sprejetih v prvem roku.

– 19. avgust 2021: objava prostih mest za drugi prijavni rok

– od 20. do 27. avgusta 2021: drugi prijavni rok za oddajo prijave za vpis.

– od 16. do 21. septembra 2021: izbirni postopek za drugi prijavni rok.

– od 24. do 30. septembra 2021: vpis sprejetih v drugem prijavnem roku.

– od 23. do 24. septembra 2021, do 12.00: možnost zapolnitve še prostih vpisnih mest na visokošolskih zavodih.

– od 28. do 30. septembra 2021: vpis sprejetih v okviru možnosti za zapolnitev še prostih mest.

Vir: Uredništvo mlad.si in dijaški svet.si