Okolje in trajnost / Vključenost

Informiranje tujejezičnih mladih

18. 12. 2020 avtor: Center eksperimentov Maribor

Centru eksperimentov Maribor želijo o aktualnih problematikah informirati čim več ljudi, zato so se odločili, da objavijo nekatere članke tudi v angleščini in tako omogočijo dostop do zanimivih informacij mladim, ki so v Sloveniji, a ne znajo slovensko, kot so tuji študentje, migranti, azilanti, otroci delavcev iz tujine itd. Trenutno so se osredotočili na podnebno tematiko in kako se ščititi v času koronakrize.

V članku »Introduction to Renewable Energy« (Uvod v obnovljive vire energije) je sistematsko predstavljeno vprašanje o prihodnosti energetike in kako ga lahko rešimo z uporabo obnovljivih virov energije. Podrobneje tudi predstavijo način hranjenja energije v obliki vodika. S člankom želijo dodatno osvestiti mlade o načinih, kako lahko sooblikujemo boljšo in čistejšo prihodnost ter jih spodbuditi, da se tudi sami podajo v naravoslovne vode in pomagajo snovati tehnologije prihodnosti.

S člankoma »Wearing masks helps reduce the spread of virus« (Nošenje mask pomaga zmanjšati širjenje virusa) in »How N95 and FFP2 Masks Actually Work?« (Kako N95 in FFP2 maske dejansko delujejo?) želijo prestaviti, na kakšen način maske ščitijo skupnost in bistveno zmanjšajo širjenje virusa, ter kako sploh delujejo.

V člankih lahko mladi izvejo stvari, ki jih verjetno niso vedeli in pridejo do nekaterih presenetljivih spoznanj. Upajo, da bodo ti članki dosegli čim širšo množico in da bo dovolj zanimanja, da bodo nadaljevali informiranje na ta način tudi v prihodnje.

Te in druge novice lahko najdete tukaj.  

Vir: Center eksperimentov Maribor