Izobraževanje

Interaktivna inštalacija, ki opozarja na pasti trgovine z ljudmi

1. 3. 2024 avtor: TiPovej, Zavod za ustvarjalno družbo
inštalacija

Zavod TiPovej! vsako leto sodeluje z ljubljansko pedagoško fakulteto v okviru predmeta Menedžment za področje socialne pedagogike. V letošnjem študijskem letu so študentke socialne pedagogike Monika Božnar, Špela Habbe, Anamari Kukovec, Veronika Kukovec, Liza Lozar Zajec, Eva Rode in Eva Sušnik pod mentorstvom Mateja Sandeta in Sonje Čandek izvedle inovativen projekt, namenjen informiranju mladih o pasteh trgovine z ljudmi.

Projekt, ki se je odvijal na Pedagoški fakulteti UL, Fakulteti za Socialno delo UL, Biotehniški fakulteti
UL in Srednji zdravstveni šoli Ljubljana, je presegel klasične oblike informiranja, saj je vključeval interaktivno inštalacijo ter pritegnil približno 400 študentov in dijakov.

Projekt se je rodil iz želje študentk, da se poglobijo v zanimivo in pomembno temo trgovanja z ljudmi. Čeprav se med študijem v preteklosti niso podrobno posvetile temu področju, so opazile pomanjkanje ozaveščenosti med svojimi vrstniki. Po hitri analizi stanja so ugotovile, da je trgovanje z ljudmi tema, ki zanima posameznike, vendar o njej nimajo zadostnega znanja.

Povezale so se z Društvom Ključ, kjer so pridobile strokovno znanje in zgodbe, ki so jih vključile v projekt. Inovativni pristop k informiranju je bil ključnega pomena – študentke so oblikovale interaktivno inštalacijo, ki je simulirala pasti trgovine z ljudmi:

Bistvo projekta je bilo prikazati in opozarjati na različne manipulacijske pristope, ki lahko privedejo osebo, da postane žrtev trgovanja z ljudmi.

V inštalaciji so bile vključene različne dejavnosti, kot so ogled 5-minutnega YouTube posnetka
z zgodbo žrtve
, sestavljanka z dejstvi o trgovini z otroki, poslušanje resničnih zgodb žrtev ter
ugibanje cen organov. Vključen je bil tudi kviz o trgovanju z ljudmi, ki je bil dostopen preko QR
kode. Kviz lahko rešite tudi sami:

koda

Študentke so aktivno sodelovale v vodenju inštalacije ter bile na voljo za vprašanja. Povratne
informacije udeležencev so bile izjemno pozitivne, saj so projekt ocenili kot dobro izdelan,
zanimiv in poučen. Udeleženci so izrazili, da so se ne samo ozavestili o resnosti problema
trgovanja z ljudmi, temveč so tudi pridobili nove informacije. S tem projektom so študentke socialne pedagogike pokazale, kako lahko inovativni pristop k ozaveščanju o pomembnih družbenih temah doseže širšo javnost.