Mladinski sektor

InterCity Youth – Participacija 3.0

25. 3. 2022 avtor: Uredništvo

Bi radi srečali kolege iz drugih evropskih držav, se učili in razpravljali o novih orodjih, metodah in praksah mladinskega dela in participacije? Ste uslužbenec občine, pristojen za področje mladine ali vodja organizacije, ki na lokalnem nivoju izvaja mladinsko delo? 

Vabljeni k prijavi!

Konferenca bo potekala od 27. do 29. junija 2022 v Ljubljani in bo zbrala 150 udeležencev iz EU in sosednjih držav.

Konferenca je bila načrtovana za izvedbo novembra 2021 v kontekstu slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije in prestavljena na junij 2022 zaradi pandemije. Z njo želimo ustvariti močan zagon za nadaljnji razvoj participacije mladih kot osrednjega elementa družbenega razvoja.

V skladu z deklaracijo 3. Evropske konvencije o mladinskem delu in kot pomemben prispevek k bonskemu procesu želimo povezati občinske deležnike, odgovorne za izvajanje mladinskega dela, da bi okrepili vlogo in zmogljivosti lokalnih služb pri podpiranju na znanju osnovanega in participativnega mladinskega dela 

Nekateri od ciljev konference so:

K udeležbi so še posebej vabljeni pari v sestavi: uslužbenec občine in vodja organizacije mladinskega dela (npr. mladinskega centra) iz iste občine.

Rok prijav je 14. april 2022. Povezava na prijavo: http://trainings.salto-youth.net/9995

Program konference in spletna stran.

Dodatne informacije: polona.siter@movit.si

Konferenco organizirajo mreža InterCity Youth, Movit, slovenska nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi in Evropska solidarnostna enota, Urad RS za mladino in Mestna občina Ljubljana.

Partnerji so nacionalne agencije programa Erasmus+: Mladi za Belgijo (flamska skupnost), Estonijo, Francijo, Hrvaško, Litvo, Nemčijo, Nizozemsko, Portugalsko, Norveško  in Švedsko v okviru partnerstva Europe Goes Local, ljubljanski Javni zavod Mladi zmaji in KEKS.