Zaposlovanje

Intervju z Blanko Rihter o zaposlovanju mladih

26. 9. 2023 avtor: Uredništvo
Blanka Rihter

V drugem septembrskem intervjuju na portalu mlad.si smo se o zaposlovanju mladih v Sloveniji pogovarjali z Blanko Rihter, ki na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje pokriva program Jamstvo za mlade.

Kakšna je trenutna stopnja brezposelnosti med mladimi v Sloveniji? Ali se ta številka razlikuje glede na regije ali mesta v državi?

Avgusta 2023 je bilo v evidenci brezposelnih oseb registriranih 8.484  mladih med 15 in 29 let, kar predstavlja 17.9 % vseh registriranih brezposelnih oseb. Tako število kot tudi delež mladih med vsemi brezposelnimi že dalj časa upada. Število brezposelnih mladih se nekoliko razlikuje glede na regijo. Največ registriranih brezposelnih mladih je v osrednji Sloveniji (2295 oseb), najmanj pa v Zasavju (291).

Kako Zavod RS za zaposlovanje podpira mlade, ki so trenutno brezposelni, in kaj svetujete mladim iskalcem zaposlitve?

Mladi so ranljiva skupina na trgu dela, predvsem zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj. Mladim svetujemo, naj se čim prej aktivirajo in zaposlijo. Pri tem jih Zavod lahko podpre na različne načine. Prijava mladih v evidenco brezposelnih oseb obenem pomeni vključitev v program Jamstvo za mlade. Jamstvo za mlade je shema za spodbujanje zaposlovanja mladih v Evropski uniji. Zavod za zaposlovanje mladim v shemi pomaga pri hitrem prehodu iz izobraževanja v zaposlitev.

Zavod ima sicer dve evidenci, kamor se mladi lahko prijavijo.

Evidenca iskalcev zaposlitve je namenjena tudi mladini, ki se še šola (dijaki, študentje), ali pa tistim, ki v tem trenutku aktivno ne iščejo zaposlitve, želijo pa pridobiti informacije o trgu dela ter usmeritev pri iskanju zaposlitve.

Prijava v evidenco brezposelnih oseb je namenjena (prvim) iskalcem zaposlitve, tistim, ki aktivno iščejo zaposlitev. Vpis v to evidenco je obenem vključitev v shemo Jamstva za mlade. Z vpisom v evidenco brezposelnih oseb mladi pridobijo osebnega kariernega svetovalca, ki nudi posamezniku prilagojeno svetovanje. Naši svetovalci so opremljeni z znanji s področja kariernega svetovanja, mnogi med njimi pa imajo posebna znanja za delo z mladimi brezposelnimi. Vse to nam omogoča, da mladim nudimo takšno podporo, kot jo najbolj potrebujejo, da se čim hitreje zaposlijo.

Ali imate kakšne posebne programe ali ukrepe za spodbujanje zaposlovanja mladih? Kako lahko mladi izkoristijo te programe?

Poleg osebnega svetovalca brezposelni mladi, prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb, pridobijo tudi možnost vključitve v t.i. programe Aktivne politike zaposlovanja in v nekatere druge programe.

Aktivna politika zaposlovanja je nabor programov, ki brezposelnim osebam pomagajo, da na trgu dela postanejo bolj konkurenčni. Te programe lahko brezposelni mladi izkoristijo v dogovoru s svojim osebnim svetovalcem. Trenutno so za mlade aktualni naslednji programi:

V tem programu Zavod RS za zaposlovanje delodajalcem omogoča višjo subvencijo, če mlade ob zaposlitvi vključijo v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Subvencija znaša od 300 do 490 EUR na mesec za največ 18 mesecev. Skupaj lahko delodajalec prejme od 5.400 do 8.820 EUR na osebo. Višina subvencije je odvisna od trajanja brezposelnosti, izobrazbe mladih in njihove vključitve v prostovoljno pokojninsko zavarovanje.

To je nabor programov, ki so trenutno na voljo mladim. Pravkar pa pripravljamo nove programe za mlade, ki se bodo sofinancirali s sredstvi EU.

Kateri sektorji ali panoge trenutno ponujajo največje možnosti za zaposlitev mladih v Sloveniji? Ali imate podatke o tem, kateri tipi zaposlitev (npr. pogodbe za nedoločen čas, honorarno delo) prevladujejo v teh sektorjih?

Mladi niso homogena skupina, na splošno pa lahko rečemo, da je pri mladih stopnja registrirane brezposelnosti višja ob povprečja. Na to vpliva tudi pomanjkanje delovnih izkušenj in specifičnih kompetenc, po katerih povprašujejo delodajalci. Poudarili bi, da je za mlade tudi bolj verjetno, da bodo delali v atipičnih oblikah zaposlitve. Seveda pa se mladi zaposlujejo v vseh dejavnostih, zato ne moremo reči, da neka dejavnost izstopa po zaposlitvenih priložnostih, ki jih nudi mladim. Po raziskavi Napovednik zaposlovanja se je s pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev v preteklih šestih mesecih soočala več kot polovica delodajalcev (55,8 %). Trg dela trenutno zaznamuje primanjkljaj kadrov, demografska situacija je neugodna. Zato se delodajalci iz vseh dejavnosti intenzivno ukvarjajo tudi z vprašanjem privabljanja in zaposlovanja mladih. Prihaja torej do »tekme za kadre« med delodajalci in posameznimi dejavnostmi.

Kako spodbujate usposabljanje in razvoj kompetenc med mladimi, da bi jim pomagali postati bolj konkurenčni na trgu dela?

Mladim na začetku karierne poti svetujemo, da pridobijo veščine iskanja zaposlitve, saj sta dobro pripravljena vloga za zaposlitev in dobra priprava na zaposlitveni razgovor lahko ključna pri izbiri kandidata za delovno mesto.

Zavod ima po Sloveniji spleteno mrežo kariernih središč, ki nudijo podporo pri iskanju zaposlitve. Organizirane so številne delavnice na temo priprave življenjepisa in vloge za zaposlitev, trening zaposlitvenega razgovora, kako delodajalcu predstaviti svoje močne strani in druge delavnice. V kariernih središčih je prisoten tudi svetovalec, ki nudi hitro svetovanje za pregled vloge za zaposlitev ali za drugo kratko svetovanje.

Mladi, ki jim je blizu uporaba spletnih orodij, lahko na spletni strani Zavoda poiščejo on-line pripomočke za samostojno načrtovanje kariere. Na voljo so različni testi, vprašalniki in druga orodja, s katerimi lahko na zabaven način raziskujejo področja svojih interesov, osebnostne lastnosti in kompetence.

Povezava: Pripomočki za načrtovanje kariere – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (gov.si)

Poleg tega lahko že v času študija opravljajo različna dela, ali pa se denimo vključujejo v prostovoljske akcije, različna društva, interesne skupine … in si s tem pridobivajo delovne izkušnje, si širijo krog poslovnih znanstev in povečujejo zaposljivost.

Ali obstajajo posebni programi ali storitve za mlade, ki želijo začeti lastno podjetje ali samostojno dejavnost? Kako lahko Zavod RS za zaposlovanje pomaga pri podjetniškem razvoju mladih?

Zavod za zaposlovanje neposredno ne nudi podpore pri podjetniškem razvoju mladih. Ne glede na to, pa naši karierni svetovalci aktivno spremljajo različne programe in projekte, ki potekajo v njihovem lokalnem okolju in jih izvajajo drugi izvajalci (Obrtna zbornica Slovenija, podjetniški centri, regionalne razvojne agencije, SPIRIT – Podjetniški portal idr.) in so namenjeni mladim. Tako spremljajo tudi priložnosti za mlade, ki želijo stopiti na samostojno podjetniško pot ali razviti podjetniške kompetence. Kogar zanima to področje, lahko povpraša svojega osebnega svetovalca, ki ga bo usmeril naprej.

Kako lahko mladi najbolje izkoristijo storitve Zavoda RS za zaposlovanje in kje lahko dobijo več informacij o razpoložljivih programih in podpori za zaposlitev?

Mlade vabimo, da se vpišejo v eno izmed evidenc Zavoda za zaposlovanje in koristijo opisane storitve, prav tako pa jih vabimo v naša karierna središča. Novosti lahko spremljajo na naši spletni strani www.ess.gov.si in našem FB profilu.

Kot že rečeno, so v pripravi novi programi za mlade. V pretekli finančni perspektivi je Zavod za mlade, kot tudi druge ranljive ciljne skupine izvajal več programov za subvencionirano zaposlovanje in praktično usposabljanje, ki so se izkazali kot zelo uspešni. V svojem odzivu na storitve Zavoda so mladi potrdili, da so jim storitve in programi Zavoda pomembno pomagali pri iskanju prve ali nadaljnje zaposlitve.

Bi mladim sporočili še kaj?

Pravkar se je pričela izvajati promocijska kampanja programa Jamstva za mlade, ki bo trajala do konca leta 2024. V okviru kampanje so bili z mesecem septembrom vzpostavljeni profili na družbenih omrežjih Instagram, Facebook in Twitter, kjer bodo objavljene tekoče novice in aktualne informacije za mlade, aktivnosti kampanje in druge informacije, ki bi jih lahko zanimale.

Mlade vabimo, da sledijo profilom!

•           Instagram

•           Facebook

•           Twitter oz X

Sicer pa jim sporočamo, bodite radovedni, proaktivni, odkrivajte svoje talente, jih razvijajte in ponudite trgu dela ter z njim soustvarjajte boljšo družbo.