Prostovoljstvo

Intervju z Moniko Kojić: »Moja pot od prostovoljstva do redne zaposlitve v mladinskem sektorju«

6. 1. 2022 avtor: Salezijanski mladinski center Maribor

V branje vam ponujamo intervju s psihologinjo Moniko Kojić. Danes zaposleno v Društvu salezijanski mladinski center Maribor; kot strokovna delavka v mladinskem sektorju. Svojo pot uspeha je pričela s prostovoljstvom, pri 18 letih, vse dokler ni uspešno zaključila magistrskega programa Zakonskih in družinskih študijev na Univerzi v Ljubljani.

Opišite svojo pot uspeha do zaposlitve v mladinskem sektorju kot strokovna delavka ?

Svojo pot prostovoljstva sem začela leta 2014, kot študentka psihologije v Kriznem centru za mlade Maribor v okviru programa »POMOČ ZA MOČ«. Svojo pot prostovoljstva sem nadaljevala z vključitvijo v mladinsko delo v Društvo Salezijanski mladinski center Maribor, kjer sem pred kratkim pričela z zaposlitvijo na delovnem mestu strokovne mladinske delavke.

Pri svojem delu sem se srečevala  z otroci in mladostniki, ki ne ne živijo v ugodnih družinskih razmerah in okolju, zaradi česar so toliko bolj izpostavljeni različnim tveganjem, negotovostim in krizam. Opažanje znakov stiske otrok in mladostnikov je pomemben del opravljanja prostovoljnega dela v mladinskem sektorju. Izkušeni strokovnjaki lahko prepoznajo številne težave in stiske otrok, kot so npr. šolska neuspešnost, učne težave, vedenje, pomanjkanje motivacije za aktivnosti, mišljenje, ipd. Mladi si nenehno prizadevajo, da bi se uveljavili kot samostojni, samozavestni in kompetentni člani skupnosti. Delo z mladimi je ravno tisto, ki omogoča mladim, da najdejo svoje mesto v okolju, ki jih obdaja. Želijo si varnosti, razumevanja in sprejetosti, vendar jim je to velikokrat oteženo, saj današnja družba še vedno v veliki meri zavrača drugačnost.

Kot prostovoljka sem v okviru praktičnega usposabljanja imela možnost spoznati delovanje mladinskega sektorja, organizacijo dela in aktivno sodelovati pri pripravi, izvedbi različnih socialnovarstvenih in psihosocialnih programih za otroke, mladostnike in njihove družine v stiski, skupinske obravnave uporabnikov v obliki psihosocialnih delavnic, različne oblike neformalnih izobraževanj, podpornih skupin in individualno/skupinsko svetovanje družinam. Moje največje spoznanje je bilo, da v kolikor ne bi bilo ustanovljenih tovrstnih mladinskih centrov, ne bi bilo možno mladoletnikom v akutni stiski nuditi pomoč in podporo, ki jo potrebujejo, da razvijejo ustrezne strategije za obvladovanje življenjskih situacij in/ali zmanjševanju, preprečevanju vedenja, ki škoduje njihovem osebnostnem, socialnem razvoju in psihičnem, pa tudi fizičnem zdravju.

Prostovoljno mladinsko delo mi je prineslo veliko novih spoznanj in praktičnih izkušenj pri delu z mladimi, ki jih ni mogoče v takšnem obsegu pridobiti v drugih institucijah.

Svojo vlogo v mladinskem centru doživljam vedno bolj na osebni ravni, v smislu osebnostne rasti, saj mi vsaka nova izkušnja z mladimi omogoča pridobivanje novih življenjskih spoznanj in kompetenc. Učimo se z njimi vsak dan nekaj novega, ob tem pa pridobiš drugačen, edinstven in odprt pogled na situacije, drugačnost in svet. Vsakič, ko zapustim center, sem polna prijetnih in izpolnjujočih občutkov, saj me pomoč drugim vsakič znova prevzame. Naj bodo to občutki bolečine ali veselja, ki jih delim z njimi, vsi ti prispevajo k mojem napredku in razvoju osebnosti.

Mladinsko delo zato priporočam vsakemu študentu psihološke, pedagoške, socialne smeri in podobnim smerem izobraževanja, ki bi želeli delati z mladimi, vsem ki se želijo povezati z skupinami mladih in delovati v njih ter navsezadnje tudi tistim, ki želijo biti nekoč dobri starši svojim otrokom.

Kako bi na kratko opisali delo vašega mladinskega centra ? Kaj je po vašem mnenju njihova bistvena naloga ?

Društvo salezijanski mladinski center Maribor je nevladna mladinska organizacija, ki nudi mladim varen prostor in okolje za vključevanje ter udejstvovanje na najrazličnejših področjih delovanja in aktivnostih tako na lokalni kot na mednarodni ravni. Še več, omogoča povezovanje mladih z istimi interesi, nudi pomoč pri izboljšanju zaposlitvenih možnostih in pridobivanje življenjskih izkušenj (z vključitvijo v prostovoljno delo), skrbi za mlade z manj priložnostmi, spodbuja aktivno udejstvovanje, informiranje in vključitev v neformalne oblike izobraževanja ter usposabljanja.

Mladinski center Maribor je v sodelovanju z mladimi že leta vključen v najrazličnejše evropske mednarodne projekte dela, ki omogoča osvojitev novih znanj, praks, kulture, izkušenj v drugačnem okolju, širjenju poznanstev s področja svojega dela oz. interesov, krepitev medkulturnih kompetenc ter osvajanje novega jezika, kar veliko prispeva k gradnji njihove osebnosti, samostojnosti, samopodobi, večji stopnji zaposljivosti ipd.

Kje najdete motivacijo in navdih za delo z mladimi ?

Delo z mladimi je vedno zabavno, polno navihanosti, veselja, novih idej, želj in energije, ne pa vedno. Velik del mladinskega dela je tudi bolečina, žalost, negotovost, izzivi, stres in vse ostalo s čimer se mladi spopadajo v današnjih časih. Mladinsko delo je vedno izziv, ni vedno zabavno, je pa delo z njimi vedno poplačano, saj spremljaš osebnostni napredek in telesen, čustven, psihosocialen ter duhoven razvoj mladih na njihovi poti odraščanja, kar mi predstavlja motivacijo za delo z njimi. S svojim delom mladim omogočimo varen prostor, priložnost in izkušnje v odnosih z drugimi (biti razumljen, slišan, čustvena in psihična opora).