Okolje in trajnost

IRDO poziva k oddaji avtorskih prispevkov

19. 3. 2020 avtor: Uredništvo

4. in 5. junija 2020 bo v Mariboru potekala že 15. IRDO mednarodna znanstveno-poslovna konferenca “Družbena odgovornost in izzivi časa 2020”. Organizatorji vabijo avtorje prispevkov k sodelovanju.

Konferenca inštituta IRDO z naslovom “Družbena odgovornost in izzivi časa” v določenem časovnem obdobju izpostavlja izbrane teme v povezavi z družbeno odgovornostjo. Že od leta 2006 konferenca ustvarja bogato tradicijo raziskav o vedenju in razvoju družbene odgovornosti. Skozi konference povezujejo teorijo s stroko, znanstveno plat s praktičnimi prikazi uporabe, povezujejo stroke interdisciplinarno z namenom čim bolj celovito pristopati k reševanju problemov sodobne družbe in človeka v njej.

Letos ponovno vabijo avtorje k pripravi znanstvenih, strokovnih in poslovnih prispevkov na temo “Osebna in družbena odgovornost za trajnostno prihodnost”. Prihodnje leto bo Slovenija predsedovala Svetu EU, zato je potrebno tudi v tej smeri raziskovati področja družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja ter pustiti slovenski pečat v svetu, hkrati pa izmenjati izkušnje, znanja, prakse na nacionalni in mednarodni ravni. 

Teme konference so razvrščene v štiri tematska področja in sicer: (1) Osebna odgovornost – odgovornost do sebe kot dela družbe, (2) Družbena odgovornost organizacij, (3) Trajnostna prihodnost družbe in okolja, (4) Mladi, starejši in družbena odgovornost. Skupna nit vseh tem je iskanje ravnovesja v odnosih do okolja, družbe ter do ustvarjanja in potrošnje.Še posebej pomembno je odgovorno upravljanje razvoja družbe in posameznikov v luči Zelenega dogovora EU in Agende 2030: Spremenimo svet s 17. cilji trajnostnega razvoja, ki jih je leta 2015 sprejela Organizacija združenih narodov. 

K oddaji povzetkov avtorskih prispevkov organizatorji do 25. marca 2020 vabijo znanstvenike, menedžerje, strokovnjake iz različnih področij, vodje oddelkov, učitelje na univerzah in v drugih izobraževalnih organizacijah, raziskovalce, vodje iz podjetij, vladnih in nevladnih organizacij, študente, mladinske delavce, mladinske organizacije, oblikovalce javnega mnenja in druge.

Doslej se je konference vsako leto udeležilo od 50 do 150 udeležencev, predstavlja pa pomemben prispevek različnih avtorjev k znanosti in stroki. Zanimive teorije in druge rešitve so vsako leto predavatelji izmenjali v družbi znanstvenikov, svetovalcev, operativnih strokovnjakov in mnogih drugih.

Zborniki dosedanjih 14-tih konferenc so javnosti brezplačno dostopni na spletni strani inštituta IRDO, vire za svoje delo pa iz njih črpajo tako študenti, kot učitelji in drugi raziskovalci, strokovnjaki ter menedžerji. 

Več informacij glede vsebine in o poteku konference najdete tukaj.

Vir in foto: IRDO, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti