Zaposlovanje

Iskanje prve zaposlitve – okrogla miza

24. 11. 2022 avtor: Center eksperimentov Maribor

V Centru eksperimentov Maribor, mladinskem centru, so v sodelovanju z Zavodom PIP, pravnim in informacijskim centrom iz Maribora, 16. 11. 2022 organizirali okroglo mizo na nadvse aktualno tematiko za mlade o izzivih pri iskanju prvih zaposlitev in pripravništev. Debate so se udeležili predstavniki Zavoda za zaposlovanje območne enote Maribor in tudi predsednica regijskega sveta ŠGZ za razvoj človeških virov in vodja upravljanja s človeškimi viri v podjetju Elpro Križnič d.o.o.

Udeleženci v razpravi so izpostavili problem, da veliko mladih po zaključku šolanja težko najde prvo zaposlitev oziroma tudi možnosti za opravljanje pripravništva. V podjetjih namreč razpisujejo delovna mesta za katera zahtevajo dve ali več let delovnih izkušenj in odlična dodatna znanja ter zelo dobre sposobnosti komuniciranja, organiziranja ipd. Iz tega izhaja, kot so navedli udeleženci okrogle mize, da imajo delodajalci zelo velika pričakovanja od mladih, medtem ko mladi pričakujejo idealne delovne pogoje. Zato posledično prihaja do razhajanj in pomanjkanja delovne sile. Porajajo se tudi dvomi o potrebnosti težkih strokovnih izpitov in zelo dolgih obdobjih pripravništev po zaključenem študiju. Hkrati opažajo, da imajo nove generacije drugačne prioritete in pričakovanja kot starejše generacije, kar predstavlja nove izzive pri usklajevanju z delodajalci.

Udeleženci so izpostavili tudi pojav depresije pri mladih kot tudi, da bi bilo potrebno prevetriti študijske programe zaradi drugačnih potreb, ki prihajajo iz trga dela in drugačnih znanj mladih. Vsi udeleženci so si bili enotni, da je potrebno povečati aktivnosti pri promocijah poklicev in pri tem vključevati vedno mlajše. Vsi so se strinjali, da se še vedno veliko mladih vpisuje na gimnazijske programe, ki pa ne olajšajo odločitve o izbiri poklica niti dostopa do službe.

V Centru eksperimentov so bili veseli pobude, da bodo v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje nadaljevali z aktivnostmi in s tem pomagali mladim pri izbiri poklicev ter zaposlitvah po njihovih željah. Vsi udeleženci pa so bili enotnega mnenja, da je potrebno veliko povezovanja in  komuniciranja, da bomo mlade vzpodbudili k aktivnemu sodelovanju pri  načrtovanju njihove prihodnosti.