Izboljšanje mladoletniškega kazenskopravnega sistema

24. 10. 2022 avtor: Uredništvo
sodišče

V okviru projekta Izboljšanje mladoletniškega kazenskopravnega sistema in okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja, ki se izvaja na Ministrstvu za pravosodje, poteka temeljita analiza stanja na področju obravnave mladoletnih storilcev kaznivih dejanj, ki bo izhodišče za prihodnje izboljšave na tem področju. Predstavljene so bile dosedanje ugotovitve strokovnjakov, ki so analizirali zakonodajo, pregledali teoretična dognanja, opravili razgovore z ljudmi iz prakse in pregledali več kot 300 tožilskih in sodnih spisov. V pripravi je tudi primerjalna analiza, za katero si želijo, da bo ponudila primere dobrih praks, ki so se uspešno uveljavile v drugih evropskih državah. Vse to seveda ob upoštevanju mednarodnih standardov na področju varstva otrokovih pravic.

Na ministrstvu se zavedajo, kako zelo pomembno je zagotoviti hiter potek samega kazenskega postopka, čim bolj zgodnjo ugotovitev vseh okoliščin glede mladoletnika po zaznavi kaznivega dejanja in čim prejšnje nudenje potrebne pomoči. To je mogoče le s celostnim pristopom in celostno obravnavo, ki naslavlja težave mladoletnikov, njihove potrebe in se nanje tudi ustrezno odzvati.

»Verjamem, da se vsi zavedamo, da mladoletniki potrebujejo celosten pristop in celostno obravnavo, ki zna in zmore zaznati in seveda tudi nasloviti težave mladoletnikov, njihove potrebe, jim nuditi celovito pomoč in podporo. Država mora zagotoviti celovit, notranje povezan, dobro delujoč sistem, v katerem bodo dobro usposobljeni strokovnjaki z različnih področij v vsakem konkretnem primeru s skupnim sodelovanjem pravočasno zagotovili vso potrebno pomoč in podporo mladoletnikom.«

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan

Svoje poglede in rešitve na tem področju so predstavili tudi  predstavniki sodišča, državnega tožilstva, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Udeleženci sestanka so se strinjali, da je izjemnega pomena medsebojno sodelovanja na vseh ravneh – na politični, normativni in strokovni ravni. Ena ključnih ugotovitev sestanka pa je, da je le s skupnimi močmi lahko nasloviti vse izzive v obravnavi mladoletnikov – na način, da bo kazenski postopek hiter in dejansko usmerjen v zagotavljanje mladoletnikove največje koristi.

Vir: Ministrstvo za pravosodje