EU zadeve

Izbran novi mladinski delegat pri OZN za obdobje 2024/25

9. 5. 2024 avtor: Mladinski svet Slovenije
moški

Na Mladinskem svetu Slovenije že deset let izvajamo Inštitut mladinskega delegata pri OZN. Cilj instituta je, da mladi z aktivnim sodelovanjem na mednarodnem parketu dajejo težo oziroma legitimnost odločitvam, ki zadevajo mlade.

Tekom mandata, ki traja eno leto, posameznik izvaja aktivno zagovorništvo, pripravlja in vodi delavnice za mlade, pripravlja vsebinske članke s področij, ki jih pokrivajo Združeni narodi, se povezuje z akterji, ki so tesno povezani z delovanjem organizacije. Na mednarodni ravni se delegat običajno udeležuje rednega zasedanja Generalne skupščine OZN v New Yorku in zasedanja 3. odbora, ki obravnava socialne, humanitarne in kulturne zadeve, poleg tega pa se lahko vključi tudi v druga visoka srečanja na mednarodni ravni.

Štafeto OZN mladinskega delegata trenutna mladinska delegatka pri OZN Arina Šmidt predaja novo izvoljenemu delegatu Maxu Davidoviću.

Max je študent 3. letnika Mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede. Od osnovnošolskih let se ukvarja z zagovorništvom na področju izobraževanja v sklopu raznih društev in ustanov z namenom dviga kakovosti in dostopnosti izobraževanja ter lokalnih in čezmejnih izobraževalnih povezav. Tekom mandata si bo Max kot mladinski delegat prizadeval za aktivno sodelovanje z mladinskimi organizacijami, društvi in ostalimi akterji, ki delo in pomen Organizacije Združenih narodov najboljše komunicirajo mladim. P

oseben poudarek bo posvetil področjem spoštovanja človekovih pravic, izboljševanja položaja mladih in izobraževanja. Pri tem se bo osredotočil na neformalna izobraževanja, spodbujanje aktivne participacije mladih v teh organizacijah in na relevantne cilje trajnostnega razvoja, predvsem na področju zagotavljanja kakovostne in dostopne izobrazbe, varstva okolja, miru, vladavine prava in partnerstva za doseganje ciljev.

Več o Maxu in Inštitutu mladinskega delegata OZN lahko izveste na spletni strani MSS-ja.