Mobilnost mladih / Prostovoljstvo

Izkušnja prostovoljke Alice iz Italije

28. 10. 2020 avtor: Center eksperimentov Maribor

Septembra in oktobra je Evropski kulturni in tehnološki center Maribor – Center eksperimentov Maribor gostil mlado dijakinjo Alice, ki je bila tri tedne na izmenjavi v okviru  Zavoda za novodobno izobraževanje (ZNI).

V času, ki ga je preživela v Mariboru je spoznala mesto Maribor, naše navade, hrano in nove ljudi. Izpostavila je, da ji mesto Maribor ustreza, ker je mirnejše v primerjavi z mestom Bologna, kjer hodi v šolo.

V Centru eksperimentov Maribor so želeli pridobiti nekaj novih informacij, zato so s prostovoljko Alice naredili intervju. Zanimalo jih je, kako mladi v Italiji preživljajo prosti čas, kako je organiziran izobraževalni sistem, prostovoljstvo, angažiranost mladih pri aktivnem reševanju problemskih vprašanj in podobno. V Italiji se veliko mladih v prostem času ukvarja s športom, kot je nogomet, odbojka in plavanje. Italijanski srednješolski izobraževalni sistem je nekoliko drugačen od slovenskega. Dijaki se lahko odločijo med licejem, ki traja pet let in je neke vrste ekvivalent gimnaziji, ki dijaka pripravi za študij na univerzi, in med tehnično visoko šolo, ki prav tako traja pet let. Po uspešno opravljenem tehničnem šolanju, se dijak lahko odloči ali se bo zaposlil ali pa bo nadaljeval s študijem.

V Italiji je prostovoljstvo dobro organizirano, tudi sama je delala kot prostovoljka v knjižnici. Izpostavila je, da mladi Italijani niso preveč angažirani v mladinskih programih in ne zaupajo politikom, raje se ukvarjajo s športom in zdravim načinom življenja. Sama si želi postati pisateljica, zanima jo pa tudi tehnologija, zato se je odločila za tehnično smer avtomatizacije.

Več o izkušnji lahko preberete tukaj.        

Vir: Center eksperimentov Maribor