Mladinsko delo / Organizacije za mlade

Izkušnje mladih z mladinskimi organizacijami

26. 5. 2023 avtor: Rožle Oštir
mladinske organizacije

Mladinski centri in druge mladinske organizacije imajo pomembno vlogo v življenju mladih. Ti mladim poleg druženja in zabavnega preživljanja prostega časa omogočajo tudi različne oblike neformalnega izobraževanja z raznolikimi delavnicami, spodbujajo mlade k ustvarjanju lastnih projektov in jim nudijo prve oblike zaposlitve. V mladinske centre se lahko mladi zatečejo tudi po svetovanje, kadar se znajdejo v stiski.

Kakšne izkušnje imajo mladi z mladinskimi organizacijami in zakaj se jim zdijo te pomembne?

Martin Grobelnik, študent

V mladinski center sem zahajal po šoli, predvsem zaradi druženja s sošolci in drugimi sovrstniki. Všeč mi je bilo vzdušje, glasba in odprtost ljudi. Kadar je bilo toplo, smo zunaj pred kavarno igrali namizni tenis. Organiziranih je bilo veliko dogodkov. Jaz sem se kdaj udeležil kakšnih koncertov. Mladinski centri so po mojem mnenju pomembni, ker dajejo priložnost mladim, da so to, kar so, in jim nudi prostor, kjer se lahko družijo brez zadržkov.

Lara Deotto Bat, članica Katoliške mladine

Zavod mi omogoča potencirano razvijanje interesov na različnih področjih, saj program od posameznika zahteva angažiranost v raznovrstnih aktivnostih. Za prostovoljce zavod organizira številna izobraževanja in delavnice, preko katerih krepimo svoja znanja na področju skupinskega in pedagoškega delovanja. Center dojemam kot mehanizem, preko katerega  sem se povezala z mrežo posameznikov, ki me spodbujajo k aktivnemu delovanju pri razvijanju lastnih zanimanj in potencialov, poleg tega pa me povezuje s skupnostjo, ki mi pomaga razvijati kritično mišljenje in krepiti lastno identiteto.

Gaja Strojanšek, študentka

Z mladinskimi organizacijami nimam veliko izkušenj, razen tega, da smo s prijateljicami šle kdaj na kakšno kavo. Enkrat sem opazila, da so imeli na polici družabne igre, kar se mi je dopadlo, da prideš recimo s kolegi in se ob pijači igraš družabne igre. Mi jih sicer nikoli nismo, ker smo večinoma hodili v druge lokale. Sem slišala, da organizirajo tudi veliko dogodkov, izobraževanj, delavnic in podobno. Se mi zdi, da se mladinski centri zelo trudijo z mladimi, da se jim skušajo približat in ustvarit neko udobno okolje za mlade.

Ana Leban, študentka

Najboljši del mladinskih centrov so dogodki, ki jih organizirajo. V Celju pripravljajo kar pester glasbeni program, ki se ga precej veselim. Jaz bi izpostavila, da je dobra lastnost mladinskih centrov, da omogočajo mladim glasbenikom, da se predstavijo mladim in si z nastopi pred manjšim občinstvom nabirajo izkušnje in pridobivajo samozavest.