Izobraževanje

Izkušnje s prakse dijakov Ekonomske šole Novo mesto

1. 3. 2024 avtor: Zavod Novo mesto – Mladinski center Oton
plakat

Smo Žiga, Lana in Ulyana, dijaki tretjega letnika Ekonomske šole Novo mesto, smer medijski tehnik. Tudi v tretjem letniku smo se morali odločiti, kje bomo opravili obvezno praktično usposabljanje. Letos smo se ponovno odločili za Mladinski center Oton. Zanimanje za fotografijo in izdelavo medijskih vsebin smo pridobili pri pouku, ampak smo si želeli v dveh tednih pridobiti čim več raznolikih praktičnih izkušenj.

Že prvi dan je bil zelo zanimiv, saj smo spoznali njihovo ESE prostovoljko Eni iz Albanije, ki nam je predstavila projekt 3D Evropa, ki bo potekal v evropskem tednu mladih. Skupaj smo razmišljali o promocijskih vsebinah za projekt 3D Evropa, ki se osredotoča na prihajajoče volitve v Evropskem parlamentu in predvsem želi opolnomočiti mlade, da postanejo aktivni in angažirani državljani, ter jih spodbuditi k udeležbi na evropskih volitvah.

Z Eni smo naredili načrt ustvarjanja medijskih objav za družbena omrežja MC Oton. Za naš prvi projekt smo izbrali predstavitveni video za na TikTok progil @mindful.tap. Ta je namenjen izobraževanju mladih o digitalnih napravah. Drugi del tega projekta je zajemal terensko delo, kjer smo intervjuvali dijake Ekonomske šole Novo mesto in Šolskega centra Novo mesto o njihovi dnevni uporabi mobilnih naprav in priljubljenih aplikacijah za preživljanje prostega časa.

Iz posnetega materiala smo ustvarili minuten video, ki smo ga uredili s programoma Canva in CapCut. Tako smo pridobili nove izkušnje iz video montaže, ki nam bodo koristile v prihodnosti. Predvsem smo spoznali pomembnost družbenih omrežij, saj je internet najbolj razširjen medij današnjega časa. Prav tako smo prepoznali pomen komunikacije z uporabniki, ki spremljajo omrežja.

Pri našem praktičnem usposabljanju je bila priprava in izvedba naših aktivnosti največji izziv, a hkrati najboljša učna izkušnja. Del praktičnega usposabljanja smo izvedli v angleškem jeziku, kar nam je tudi zelo pomagalo pri sporazumevanju v tujem jeziku. Zahvaljujemo se kolektivu MC Oton, ki so nam omogočili praktično usposabljanje, saj smo si s tem usposabljanjem pridobili znanje o samoiniciativnem in dinamičnem delu.

Lana, Ulyana in Žiga iz Ekonomske šole Novo mesto