Kultura

Izobraževanja za mlade na področju kulture

7. 9. 2018 avtor: Uredništvo

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je objavil javni razpis v okviru izbora operacij “Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD”. Mladi umetniki se lahko v sklopu razpisa vključite v različne oblike dopolnilnih izobraževanj na področju kulture, ki so razdeljena na posamezne izobraževalne module – “vodenje gledališče skupine”, “lutkovna šola”, “filmska šola”, “kreativno pisanje dramskih besedil, scenaristika, radijska igra, performans, uprizarjanje”, “inštrumentalna šola in menedžmnet”, “šola za likovne mentorje”, “komunikacijske kompetence in sodobne umetniške prakse”, “pravo, ekonomika in upravljanje v kulturi”. 

Priložnost bo dobilo kar 55 mladih. Prijavi se, čas imaš do 21. septembra 2018. 

Več