Zdravje

Izobraževanje in zgled staršev ključ

18. 4. 2023 avtor: Zavod VOZIM
heroji furajo v pižamah

Mestna občina Slovenj Gradec že 20. občina, ki podpira iniciativo Zavoda VOZIM za manj voženj pod vplivom alkohola Heroji furajo v pižamah.

Mladi, dijaki Gimnazije Slovenj Gradec in PUM Slovenj Gradec, so danes, na že 20. posvetu iniciative Heroji furajo v pižamah, skupaj s strokovnjaki iskali rešitve za manj voženj pod vplivom alkohola in rabo alkohola ter psihoaktivnih snovi v lokalnem okolju. Med drugim so ugotovili tudi, da se velika dostopnost do alkohola in drugih PAS odraža v njihovem pogostejšem uživanju in posledično več vožnjah pod vplivom kljub omejitvam. 

Mladinski kulturni center (MKC) Slovenj Gradec je danes, na pobudo Zavoda VOZIM in v sodelovanju z Mestno občino Slovenj Gradec, gostil mlade in strokovnjake, ki so na prvem posvetu Heroji furajo v pižamah v 6. herojski sezoni osvetljevali pereč problem vožnje pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi ter rabe alkohola med mladimi. Posvet je že 20. po vrsti od začetka iniciative Zavoda VOZIM, Zavarovalnice Generali, Toyote Slovenija in agencije Luna TBWA, ki se odvija že od leta 2017. 
 
Namen posveta o rabi alkohola ter drugih psihoaktivnih snovi in s tem povezane prometne varnosti med mladimi je v predstavitvi težav in izzivov, s katerimi se soočajo mladi na področju rabe in dostopnosti alkohola ter lastnega udejstvovanja v prometu. Mladi se s strokovnjaki pogovarjajo o razlogih in ukrepih za zajezitev opijanja in prometnih nesreč pod vplivom alkohola ter iščejo rešitve in spoznavajo dobre prakse za izboljšanje obstoječega stanja. 
 
Uvodoma so predstavili izsledke fokusnih skupin, ki so jih z mladimi opravili predstavniki Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR, Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec, kjer sta se izkazala za posebej zaskrbljujoča podatka, da »družba in vrstniki zelo vplivajo na uporabo alkohola in drog, oboje pa je zelo enostavno dostopno« ter »da se po večini počutijo nemočne pri odvračanju nekoga, da sede vinjen za volan, kljub temu da zelo obsojajo vožnjo pod vplivom alkohola.«
 
To so bila odlična izhodišča za nadaljevanje posveta, kjer je David Razboršek, direktor Zavoda VOZIM poudaril, da so: »Če je zavedanje, da vožnja in alkohol ne gresta skupaj, vedenja še niso takšna. Čeprav je pri mladih voznikih pogosto toleranca nična, upam, da se bo to nadaljevalo tudi naprej – da bi postala nična toleranca za manj voženj pod vplivom alkohola tudi v kasnejši dobi. Mladi so ključni člen pri reševanju tovrstnih problemov v lokalnem okolju, saj se z njimi neposredno soočajo. In ker imajo neposredno moč, da se temu uprejo, hkrati pa odlične ideje, kako to storiti, jih je vredno poslušati in vključiti v reševanje izzivov lokalnega okolja, kar raba alkohola in vožnja pod vplivom vsekakor še vedno je.« 
 
Dopolnila ga je mag. Simona Felser, v.d. direktorja Javne agencije RS za varnost prometa, ki je predstavila nekaj podatkov iz področja: »Število prometnih nesreč, ki jih povzročijo mladi pod vplivom alkohola, vozniki motornih vozil v starosti od 18 do 24 let, se v zadnjih treh letih žal spet povečuje. Lani so jih povzročili 187, pri tem je ena oseba izgubila življenje, 15 je bilo hudih, 84 pa lažjih telesnih poškodb. Prav pri slednjih opažamo trend poslabšanja, pri najtežjih posledicah pa trend izboljšanja. V prvih treh mesecih letošnjega leta je bila povprečna stopnja alkoholiziranosti med vozniki motornih vozil v starostni skupini med 18 in 24 letom približno 1,1 promila. Zelo nas žalosti tudi podatek, da je bilo lani sedem mladostnikov v starosti od 15 do 17 let, ki so pod vplivom alkohola povzročili prometno nesrečo. Najmlajši med smrtnimi žrtvami je štel le 15 let in je prometno nesrečo tudi povzročil. Gre za podatke, ki nas močno skrbijo in kažejo, da bo potrebnega še več nadzora ter dela na področju preventive in ozaveščanja. Zato Agencija za varnost prometa podpira in se pridružuje pobudam, kot je današnja in ozavešča, naj mladi izključijo glavne dejavnike tveganja za nastanek prometnih nesreč.« 
Predstavnika lokalnih odločevalcev, dr. Peter Pungartnik, podžupan Mestne občine Slovenj Gradec, in Borut Marošek, predstavnik Javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR, sta pozdravila današenj posvet in prizadevanja iniciative Heroji furajo v pižamah, saj se lokalna skupnost zaveda, da je potrebno izvajati kakovostne preventivne programe in se približati mladim, ki so danes mladi, a bodo lahko jutri že odločevalci, tudi v lokalnem okolju.


 »Alkohol je droga. Spremlja nas dejansko od rojstva do smrti.«
Pomen izvajanja kakovostne preventive pa je podprl tudi predstavnik Ministrstva za zdravje dr. Peter Debeljak, ki program Heroji sofinancira že 6. sezono. Zbrane je nagovoril kot starš dveh deklet, starih podobno kot zbrani mladostniki: »Alkohol je droga. Spremlja nas dejansko od rojstva do smrti. Zato svojima hčerama večkrat pravim, da jima ne morem vsiliti svojih stališč, do katerih sem prišel skozi svoje izkušnje, lahko pa jima podam informacije, ki naj jih predelata in vzameta kar želita. Sicer se lahko učimo iz lastnih napak, a pri alkoholu se raje učimo iz napak drugih, saj za sabo prinašajo res težke zgodbe.«
 
Takšno zgodbo je predstavil tudi ambasador Zavoda VOZIM Janez Hudej. S predstavitvijo lastne zgodbe je namreč zaključil uvodni del posveta in opomnil na nespametne odločitve, ki se zgodijo, če vozimo pod vplivom alkohola: »nekaj kozarčkov alkohola, velik pogum, neizpravno vozilo, neuporaba čelade in pa hitrost so mi prinesli drugačno življenje, ki sem se ga moral lotiti čisto na novo.«
 
V okrogli mizi je zbranim alkoholno problematiko med mladimi predstavila dr. Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je povedala: »V Sloveniji večina odraslih prebivalcev pije alkoholne pijače, do 17. leta starosti se z njimi sreča tudi večina mladostnikov. Ti sodijo med bolj ranljive skupine prebivalcev, za katere velja, naj alkohola ne pijejo. Kot kažejo raziskave, njihova posebna ranljivost med drugim izhaja tudi iz večje razvojno, nevrobiološko in nevro psihološko pogojene ranljivosti zaradi negativnega učinka alkohola na še razvijajoče se možgane. Pitje alkohola je med mladostniki pogosto, z dostopom do alkohola pa nimajo težav. Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (v nadaljevanju HBSC) iz leta 2018 je pokazala, da je alkoholne pijače (več kot majhno količino) v življenju že kdaj pilo 15 % 11-letnikov, 40 % 13-letnikov, 71 % 15-letnikov in 86 % 17-letnikov. Vsak četrti 15-letnik in vsak drugi 17-letnik je bil v življenju 2- ali večkrat opit, vsak sedmi 15-letnik in vsak četrti 17-letnik pa alkoholne pijače pije vsaj enkrat na teden. V obdobju 2002–2018 so se deleži mladostnikov, ki so bili opiti vsaj dvakrat v življenju in tistih, ki alkohol pijejo tedensko, znižali, a kljub temu ostaja Slovenija v teh deležih nad povprečjem držav, ki so vključene v HBSC študijo,« je zaključila. 
 
Nadaljevala je dr. Mateja Markl iz Agencije za varnost prometa s predstavitvijo področja prometa med mladimi, njihovih neracionalnih odločitev, ključen vpliv vrstnikov na vedenje mladih v prometu ter težav t.i. disko nesreč, ki se dogajajo med vikendom ponoči. 
 
Policisti, ki so bili del posveta, pa ugotavljajo, da je: »alkohol je dostopen tako rekoč povsod, ugotavljamo pa tudi, ker so zelo dostopne tudi droge. Je pa vožnja pod vplivom alkohola še vedno eden glavnih dejavnikov za nastanek prometnih nesreč, a na našo srečo v našem okolišu med mladimi pada. Policija s policisti z raznimi predavanji in akcijami skozi vso leto, v sodelovanju z drugimi organizacijami, ozavešča javnost o problematiki vožnje pod vplivom alkohola in drog. Policisti zato znova opozarjamo voznike in ostale udeležence v prometu, da alkohol in vožnja ne gresta skupaj,« je povedala Mojca Areh, vodja policijskega okoliša iz PU Slovenj Gradec. 
 
Strokovni del je zaključila predstavnica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija Manca Kozlovič, ki je predstavila izsledke skrivnih nakupov, akcije, ki jo izvajajo v organizaciji, in poudarila: »Alkohol je preveč dostopen, mladi pa ga z lahkoto kupijo oz. pridejo do njega, saj se velikokrat zgodi, da četudi trgovci preverijo osebno, vseeno prodajo alkohol mladoletnim osebam.«
 
Mladi, dijaki Gimnazije Slovenj Gradec in PUM Slovenj Gradec, so po posvetu s strokovnjaki skozi izkustvene delavnice iskali predloge in izboljšave za zmanjšanje dostopnosti do in rabe alkohola med mladimi ter preprečevanje voženj pod vplivom alkohola. Na izkustvenem delu pa spoznavali simulacijo vožnje pod vplivom alkohola, reakcijski čas ter naletno težo pri različnih hitrostih. 
 
Mladi so razmišljali o dostopnosti in rabi alkohola med mladimi ter zmanjšanju števila prometnih nesreč med mladimi in zmanjšanju voženj pod vplivom alkohola nasploh. Pripravili so kar nekaj izboljšav in rešitev, ki so jih predstavili lokalnim odločevalcem z namenom aktivacije in implementacije v Mestni občini Slovenj Gradec in okoliških občinah.

Ti predlogi so med drugim bili: 

Predstavnik občine dr. Peter Pungartnik, podžupan Mestne občine Slovenj Gradec je bil hvaležen za vse predloge, ki so jih podali mladi, opomnilo pa ga je, da kljub že veliko preventivnih aktivnostih, ki jih v občini izvajajo, imajo še priložnosti za izvedbo dodatnih aktivnosti na tem področju.  
 
Današnji posvet večkrat mednarodno nagrajene iniciative Heroji furajo v pižamah je ponovno dal možnost mladim, da so podali svoje mnenje in predloge, ki jih je mogoče in realno izvesti v lokalnem okolju in s tem vplival na spremembo zavedanja vseh zbranih. 

Dodatne informacije o iniciativi Heroji furajo v pižamah so na voljo na spletnem mestu www.heroji.si ter www.vozim.si.