Okolje in trajnost

Izšel je zbornik prispevkov mladih na temo pitne vode – transdisciplinarni izziv

17. 6. 2022 avtor: Inštitut ASEF
Izšel je zbornik prispevkov mladih na temo pitne vode

V začetku junija je Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF) izdala zbornik prispevkov z naslovom Pitna voda – transdisciplinarni izziv, ki je zaključni produkt programa Tutorstvo ASEF študijskega leta 2020/2021.

V zborniku je zbranih osem prispevkov iz različnih področj, ki jih veže rdeča nit skupne teme – pitna voda. Okoljska tematika je blizu vsakemu posamezniku/-ci, še posebej mladim generacijam, ki nosijo vedno več posledic podnebnih sprememb. Izmed okoljskih problematik pa so si štipendisti/-ke ASEF v okviru programa tutorstva izbrali ravno tematiko dolgoročne oskrbe s pitno vodo, ki predstavlja velik izziv.

V uvodu zbornika dr. Rok Sekirnik, vodja programa Tutorstvo ASEF, povzame delovanje programa in izbire tematike za študijsko leto 2020/2021. Nato sledi nagovor dr. Janeza Potočnika, sopredsednika Mednarodnega panela za vire, ki deluje v okviru programa Združenih narodov za okolje, in nekdanjega evropskega komisarja za okolje, ki izpostavi pomen pitne vode, odnosa ljudi do narave, odgovornega ravnanja z naravnimi viri.

Med študijskim leto 2020/2021 so štipendisti/-ke delovali znotraj tutorskih skupin različnih področij pod budnim očesom tutorjev/-k: dr. Matjaž Zwitter (skupina Medicina), dr. Petra Weingerl (skupina Ekonomija in Pravo), dr. Zdenko Časar (skupina Kemija, biokemija in biotehnologija), dr. Denis Arčon (skupina Fizika – Alumni), dr. Primož Ziherl (skupina Fizika) in dr. Ivan Bratko (skupina Računalništvo).

Prispevki, ki so zbrani v zborniku: 

Zbornik je rezultat uspešne izvedbe programa Tutorstvo ASEF, ki ga je ASEF leta 2020 uvedel v slovenski prostor po vzoru tujih univerz z več stoletno tradicijo tega. Štipendisti/-ke in tutorji/-ke ASEF so tako na osnovi rednih srečanj in razprav okroglih miz sestavili kvalitetno publikacijo, ki jim je lahko v ponos.

Zbornik prispevkov je izdal ASEF s podporo Urada RS za mladino.