Aktivno državljanstvo / Neformalno izobraževanje

Izšel je zbornik Prostori za mlade

16. 1. 2023 avtor: Uredništvo

Mladi, zato da lahko postanejo aktivni državljani, potrebujejo vključujoče, varne in odprte državljanske prostore, v fizični kot tudi v virtualni obliki. Državljanski prostori za mlade pa se vse bolj krčijo, k čemur je prispevala tudi pandemija, kar je imelo za posledico vse manj priložnosti za mlade, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju svoje prihodnosti.

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju mladine si je Slovenija prizadevala, da se mladim zagotovijo varni, zdravi in urejeni prostore, kjer lahko organizirana mladina, pa tudi takšni z manj priložnosti, izvaja številne dejavnosti in se opolnomoči za vstop v odraslo dobo. Pomembno je namreč ohranjati in vzdrževati prostore, kjer se mladi svobodno zadržujejo, počutijo varne in dobro sprejete.

Na Uradu RS za mladino si želijo prispevati k varovanju in ustvarjanju odprtih, dostopnih, vključujočih in varnih državljanskih prostorov za mlade, ki olajšajo smiselno participacijo mladih. Zato so v evropskem letu mladih začeli s pripravljanjem zbornika Prostori za mlade, ki je bil izdan v januarju 2023.

Prostorska stiska mladih ni le eksistenčna stiska v zvezi s stanovanji, ampak je zadnje čase vse bolj aktualna tema o nujnosti urejanja javnih prostorov za mlade, ki jih ni dovolj, niso povsod ustrezno urejeni in primerni za mladinske prostočasne dejavnosti. Zato je povsem upravičen namen izdaje tovrstnega zbornika tudi kot sporočilo lastnikom in lokalnim skupnostim, da se prostore za mlade obravnava prednostno, se jih posodablja in ustrezno opremlja in obnavlja.

Dr. Igor Papič, minister za izobraževanje znanost in šport

Aktivna, dobro informirana in opolnomočena mladina je skupaj z mladinskimi organizacijami eden od pomembnejših zagotovil za prihodnost naše družbe, zato smo želeli prostore izpostaviti tudi na simbolni ravni kot tisti delček v mozaiku življenja mladih, ki naj bo lep, prostoren, čist in trajnostno usmerjen, takšna kot naj bo tudi naša prihodnost.

Mag. Tina Kosi, v.d. direktorice Urada RS za mladino
Foto: Matej Pušnik

Zbornik Prostori za mlade na slikovit ter vsebinsko poln način predstavlja fizične in virtualne prostore za mlade v Sloveniji. Preberete ga lahko tukaj. Odkrili boste 56 prostorov za mlade, vsakega s svojo zgodbo.

V zborniku je med drugimi prostori predstavljenih tudi 33 prostorov mladinskih centrov po celi Sloveniji. Ob tem je Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa, ki združuje 54 mladinskih centrov v Sloveniji, povedala:

Od začetka 90-ih let, v katerih so bili ustanovljeni prvi mladinski centri, so to prostori, ki mladim omogočajo aktivno udejstvovanje v lokalnem okolju, ter možnost, da jih ustvarjajo sami, po svojih lastnih željah in potrebah, s čimer pridobivajo še dodatne kompetence. Njihovi prostori so namenjeni neorganizirani mladini ter predstavljajo most med izobraževanjem in aktivnim državljanstvom. Zato je pomembno, da kot skupnost prepoznavamo in priznavamo njihov pomen, ter vlagamo v njihov nadaljnji razvoj.

Uvodne besede za zbornik so prispevali:

Vsi zainteresirani za tiskano izdajo zbornika Prostori za mlade pišite na elektronski naslov gp-ursm.mizs@gov.si.

Vir: Urad RS za mladino

Fotografija: Center mladih Koper