Mladinski sektor / Mladinsko delo / Neformalno izobraževanje

Izvedeno usposabljanje za izvajanje novih mladinskih delavnic

25. 4. 2023 avtor: Mladinski center Brežice

V soboto, 15. aprila, smo začeli z usposabljanjem štirih novih izvajalk za mladinske delavnice, ki se bodo predvideno v šolskem letu 2023/2023 izvajale na šolah v Občini Brežice. Vse izvajalke so že dobro seznanjene z Mladinskim centrom Brežice in mladinskim delom ter fasilitacijo, zato je usposabljanje teklo brez zapletov. 

Nove delavnice za prihajajoče šolsko leto

Udeleženke so prejele gradivo, ki ga bodo lahko uporabile v prihajajočem šolskem letu 2023/2024. Načrtujejo izvedbo delavnic za pedagoge, ki se bodo krepili na področju iger, ki jih v razredu uporabljajo za dvig energije in poživitev; za učence in dijake načrtujejo kar sedem delavnic, in sicer že tradicionalne delavnice Žuram s prijatelji, ne z drogo, Poklicna orientacija, Seks, splet in samopodoba, Človekove pravice so za vse, Jaz zmagam, ti zmagaš (delavnica socialnih veščin), Aktivno z MC Brežice ter teambuildinge, namenjene skupinam mladih. Vse delavnice so zastavljene interaktivno in na pogladi uveljavljenih metod.

Načrtujejo usposabljanje za vsako mladinsko delavnico posebej

Usposabljanje je potekalo tako, da je bila izvedena predstavitev delavnic, potem pa je certificirana trenerka z udeleženkami izvedla iz vsake delavnice nekaj vsebinsko ali izvedbeno zahtevnejših vaj. Posebej je predstavila tudi t.i. energiserje in icebreakerje, ter evalvacijske vaje. 

V prihajajočem šolskem letu, so se strinjale, pa se bo pred vsako delavnico sledilo še usposabljanje, namenjeno specifični mladinski delavnici, na kateri bodo udeleženke same testirale gradivo.