EU zadeve

Izvolili smo novo vodstvo Evropskega mladinskega foruma

17. 6. 2024 avtor: Mladinski svet Slovenije
govorniški oder in govorec

Eva Kotnik, predsednica MSS, in Žiga Ciglarič, podpredsednik MSS, sta se med 15. in 19. majem 2024 udeležila volilne skupščine Evropskega mladinskega foruma (YFJ) v Mollini, Malaga, Španija. Na dogodku so potekale volitve novega vodstva YFJ, kjer so bili izvoljeni novi predsednik, podpredsedniki in člani glavnega odbora ter drugih teles, ki bodo z dvoletnim mandatom pričeli 1. julija 2024.

Novi izvoljeni predstavniki Evropskega mladinskega foruma:

Generalna skupščina je obravnavala številne pomembne dokumente, med drugim tudi dokument “Opolnomočenje glasov mladih: Branjenje demokracije in evropskih vrednot”, ter predlog “Zaščita civilne družbe in državljanskih prostorov v Gruziji”. Obravnavani so bili tudi proračun za leto 2024, računovodski izkazi za leto 2023 in poročilo finančne nadzorne komisije.

Kot Mladinski svet Slovenije smo podprli vse predlagane dokumente, podpredsednik MSS pa je tudi pripravil govor v podporo Opolnomočenje glasov mladih: Branjenje demokracije in evropskih vrednot, ki so ga pripravili kolegi iz Nemškega mladinskega sveta, MSS pa je bil en izmed sopodpisnikov. V govoru je podpredsednik MSS izpostavil, da smo mladinske organizacije na dnevni bazi tarče zunanjih pritiskov, s čimer se ogroža avtonomija mladinskih svetov in nevladnih organizacij, Evropski mladinski forum pa je kot krovna organizacija največjih evropskih mladinskih organizacij in mladinskih svetov dolžan narediti vse, da se pritiski končajo. Prav tako smo obravnavali zavezo Evropskega mladinskega foruma, da po volitvah v Evropski parlament ne sodeluje z nedemokratičnimi in evroskeptičnimi strankami. V tem dokumentu smo na predlog danskih kolegov dosegli, da se je definicija “nedemokratičnih političnih strank” razširila na vse politične pole. 

Predsednica in podpredsednik MSS sta aktivno sodelovala tudi v delavnicah o načinih implementacije Strateškega plana Evropskega mladinskega foruma, ki je bil sprejet na Srečanju članic v Berlinu lani novembra. Eva in Žiga sta predstavila tudi našo zagovorniško kampanjo “Nimam kam” in obljubila aktivni angažma naše organizacije na področju naslavljanja stanovanjske problematike mladih v Evropi.

Ob Generalni skupščini Evropskega mladinskega foruma sta predsednica MSS in podpredsednik MSS opravila tudi številne neformalne sestanke tako s predstavniki mladinskih svetov kot tudi mednarodnih mladinskih organizacij. Sestala sta se s predstavniki mladinskih svetov Cipra, Grčije, Švice, Nemčije, Malte, Finske, Moldavije, Romunije, Portugalske in Španije, s predstavniki Rural Youth Europe,  Youth for Exchange and understanding (YEU), European Federation for intercultural learning (EFIL), Youth and Environment Europe (YEE), International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth (MIJARC Europe), Young European Federalists (JEF Europe), World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), World Organisation of the Scout Movement (WOSM) in Youth Express Network (YEN).

V luči 75. obletnice Sveta Evrope se je Eva, kot članica Posvetovalnega sveta za mlade pri Svetu Evrope (CCJ), skupaj z nekaj ostalimi člani CCJ v Mollini udeležila manjše proslave za obeležitev tega zgodovinskega dogodka. Nagovorila sta nas aktualna predsednica CCJ, Nina Grmuša, in član glavnega odbora YFJ odgovoren za sodelovanje s Svetom Evrope, Elias Dray. Glavni poudarek je bil na pomenu mladinskega sodelovanja v procesih odločanja in aktivni vlogi mladih pri oblikovanju prihodnosti Evrope.

Slovenski prispevek v YFJ skozi zgodovino

MSS je ustanovna članica YFJ (1996) in je del t.i. stebra mladinskih svetov znotraj YFJ. Skozi celotno zgodovino delovanja Evropskega mladinskega foruma je bilo v njem aktivnih precej mladih predstavnikov iz Slovenije, in to ne le kot delegati Mladinskega sveta Slovenije, temveč tudi kot izvoljeni na funkcije v organih YFJ.

O tesnem sodelovanju in močni reprezentativnosti Slovencev v YFJ priča tudi podatek, da je bil od začetka 2007 do konca 2022 v vsakem glavnem odboru YFJ vsaj en Slovenec.

Udeležba MSS na volilni skupščini YFJ v Malagi je nadaljevanje te dolge tradicije aktivnega sodelovanja in prispevanja k delovanju Evropskega mladinskega foruma. Eva Kotnik in Žiga Ciglarič sta na dogodku uspešno zastopala interese slovenskih mladih ter MSS.