Vključenost / Zaposlovanje

Izzivi mladih in žensk na trgu dela

9. 11. 2022 avtor: Društvo AIA – Mladinski center Mengeš

V okviru projekta Tokovi prihodnosti – Iz spominov neokrnjenih rek v Mladinskem centru Mengeš z mladimi ustvarjajo prihodnost skupnih tokov. V torek, 25. oktobra so v AIA – Mladinskem centru Mengeš organizirali dogodek Izzivi mladih in žensk na trgu dela. Razdeljen je bil na dva dela: delavnica Spoznaj samega sebe in si povečaj zaposlitvene možnosti ter okrogla miza na temo Izzivi mladih in žensk pri zaposlovanju.

Interaktivno predavanje je vodila Andreja Glavač, ki je s pomočjo Persolog osebnostnega modela – DISK (ena izmed najbolj razširjenih, znanstveno dokazanih analiz, ki meri naša vedenjska nagnjenja in preference) predstavila osnovne štiri skupine vedenjskih tipov. Spoznavanje osebnostnih lastnosti je po njenih besedah odličen korak k ozaveščanju prednosti, kar je seveda pomembno pri osebnem in poslovnem uspehu in v veliko pomoč, ko se odločamo o poklicni karieri ali ko iščemo področje svojih talentov.

V drugem delu se je odvila okrogla miza z naslovom Izzivi žensk in mladih pri zaposlovanju, ki jo vodila Tea Vuga. V okrogli mizi so se pogovarjali o tem, s kakšnimi izzivi se srečujejo ženske in mladi pri iskanju zaposlitve, pri zaposlovanju in gradnji kariere. V okviru okrogle mize so se posvetili tudi področju naravovarstva. Na okrogli mizi so sodelovale: Andreja Glavač, univ. dipl. ekon. (Cene Štupar – CILJ), dr. Polona Pengal, univ. dipl. biol., Jožica Sambol, prof. biol. in kem., Laura Vuga, mag. biotehnologije, Maja Dacar, mag. prof. biologije in gospodinjstva in Mateja Nose Marolt, univ. dipl. biologinja.

Mladi in odrasle ženske predstavljamo šibkejše in večkrat neenako obravnavane družbene skupine. Manj žensk je na vodilnih položajih in večji delež jih srečamo na slabše plačanih delovnih mestih. Prevzemamo tudi več zaposlitev s krajšim delovnim časom. Kljub široki paleti služb, ki se nam ponujajo, se mladi na trgu dela redno spopadamo z različnimi izzivi, tudi s prisilnim prekarstvom.

Le 4% žensk svetovno je prejelo Nobelovo nagrado. V Sloveniji v letu 2022 po izsledkih Globalnega poročila o spolnega razkoraka ženske predstavljajo le 33% diplomiranih iz področja znanosti (STEM), zasedamo 24% mest v parlamentu in smo na svetovni lestvici glede spolne enakosti in zagotavljanja enakih možnosti na 39. mestu izmed 167 držav, vključenih v raziskavo.

V krožnem dialogu so uspeli prisluhniti več perspektivam, izkušnjam in spoznanjem. Skupino so predstavljale močne in izkušene ženske iz področja šolstva, naravovarstva, biotehnološke znanosti in različnih organizacij. Naslovile so mnogo različnih tematik, kot so maskulinizacija položajev pomoči, neenaka obravnava žensk v znanosti, izkoriščanje mladih pri zaposlovanju, spolne kvote, pogled mladih na družbene in okoljske probleme ter družini prijazna podjetja.

Prilagajo nekaj naknadno pridobljenih misli sogovornic.

»Bodimo odprti in vključujoči, spoštujmo različnost in drug drugega ter te vrednote živimo, širimo naprej in pri nijh vztrajajmo

Polona Pengal, Zavod Revivo

»Ženske delujemo v vseh segmentih naše družbe. Torej ni z nami nič “narobe“. Narobe pa je z družbo, ki misli, da je z nami nekaj “narobe“. Biti všečna in prilagodljiva, čedalje bolj konservativni družbi, nikakor ni v domeni današnje ženske. Na potezi, v smislu spreminjanja odnosa do današnje ženske, je torej družba.«

Jožica Sambol, upokojena profesorica

»Drznemu pripada svet, tega sem se vedno držala. Kdor ne poskusi preseči ozkih meja njemu prvotno danega obzorja, kdor se nikoli ne spusti v globine življenja in nikoli ne zapusti zemlje, da bi v duhu zalebdel v višjih in čistejših sferah…ta je resda tudi živel, toda le kot sviloprejka v svojem kokonu.«

Andreja Glavač, Cene Štupar – CILJ (po Alma M. Karlin)

Želijo si, da bi ta okrogla miza spodbudila podobna povezovanja. Ostanite konstruktivno kritični. Le skupaj, počasi, a vztrajno lahko sooblikujemo bolj ozaveščeno, vključujočo, podpirajočo in ozaveščeno družbo.

Projekt Tokovi prihodnosti izvajajo v okviru razpisa Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas« v letu 2019, in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, Zavoda REVIVO in AIA – Mladinskega centra Mengeš.

Zapisali: Tea Vuga in Blanka Tomšič