Vključenost / Zaposlovanje

Jamstvo za mlade

12. 10. 2018 avtor: Uredništvo

Jamstvo za mlade je shema za spodbujanje zaposlovanja mladih v Evropski uniji, ki je nastala s strani Evropske komisije. S sprejetjem ukrepov Jamstva za mlade vsaka država jamči, da bo mladim v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb, zagotovila zaposlitev (vključno s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali drugo usposabljanje.

Shema je sestavljena iz 15 ukrepov za lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev, ki mladim zagotavljajo večjo zaposljivost in aktiven vstop na trg dela. Cilji sheme:

Preveri ukrepe Jamstva za mlade in se aktiviraj.

Več