Vključenost

Javna obravnava izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino

9. 3. 2020 avtor: Uredništvo

Delovno gradivo Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2020/2021, ki ga je za javno obravnavo pripravil Urad RS za mladino, je v javni razpravi.

Resolucija o nacionalnem programu za mladino je sprejeta za obdobje devetih let, spremljajo pa jo izvedbeni načrti, ki jih sprejme Vlada RS. Izvedbeni načrti splošne cilje in usmeritve te resolucije po področjih uresničujejo s posebnimi ukrepi. Za vsak cilj sta določena merilo uspešnosti in pričakovani razvojni učinek, ki naj bi ga doseganje cilja imelo.

Izvedbeni načrt je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti v proračunu 2020 in 2021, v okviru evropskih strukturnih sredstev za finančno obdobje 2014–2020 ter s sistemskimi ukrepi, ki nimajo nujno tudi finančnih posledic (npr. sprememba ali priprava predpisov, umestitev novih tem v politični diskurz itd.). Dodatno so navedeni ukrepi, ki se financirajo iz drugih virov – programa Erasmus+.

Javna obravnava traja od 5. marca 2020 do 4. aprila 2020. V tem času Urad RS za mladino vabi, da vaše predloge in pripombe na predlog izvedbenega načrta pošljete na e-naslov gp-ursm.mizs@gov.si.

Gradivo je dostopno tukaj.

Vir: Urad RS za mladino
Foto: Unsplash