Šport

Javna tribuna: Reka Drava in Dravska kolesarska pot

10. 11. 2020 avtor: Mladinski center Ormož

Oktobra so v Ormožu, zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa preko aplikacije ZOOM, izvedli javno tribuno na temo razvoja aktivnosti ob Dravski kolesarski poti: Reka Drava in Dravska kolesarska pot – priložnost za razvoj  turizma in podjetništva. 

Na pobudo gospoda Dušana Gerloviča so javno tribuno pripravili Ljudska univerza Ormoženota Mladinski center Ormož, v soorganizaciji z Ustanovo dr. Antona Trstenjaka, s Sokolskim društvom Ormož in Športno zvezo Ormož. Ker gre za tematiko, zanimivo mladim, ki jim je mar za zdrav način življenja in za razvoj zdravega okolja, so jo izvedli v sklopu projekta Zdravo okolje za zdravo mladino, ki ga sofinancira Ministrstvo RS za zdravje.

Cilj in namen tribune je bil predstaviti Dravsko kolesarsko pot, s poudarkom na etapi Ormož – Središče ob Dravi, spregovoriti o razvoju kolesarskega turizma pri njih ter o priložnostih za razvoj turizma in podjetništva ob reki Dravi in Dravski kolesarski poti.

Na tribuni je aktivno sodelovalo deset sogovornikov, ki sodelujejo pri razvoju, promociji in implementaciji turističnega produkta Dravska kolesarska pot.

Po vsem izrečenem lahko naredijo zaključek, da si vsi želijo reko Dravo in njene številne danosti približati turistom kot tudi lokalnim prebivalcem, dvigniti zavest o ohranjanju zdravega in kakovostnega življenjskega okolja ter s tem povezanega trajnostnega, zelenega turizma. Ključ uspeha je v dobrem sodelovanju in povezovanju, a tudi v pogumu k pristopanju razvijanja novih ponudb in projektnih idej. Verjamejo, da bodo mladi kmalu spoznali priložnosti za poslovne ideje in morebitno (samo)zaposlitev v razvoju in ponudbi storitev, vezanih na globalni trend zdravega načina življenja, naravovarstva in s tem povezanega trajnostnega, zelenega, kolesarskega turizma.

Več o javni tribuni lahko prebereta tukaj.

Vir: Mladinski center Ormož