Mladinski sektor

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2022/2023

26. 1. 2022 avtor: Uredništvo

V sredo, 26. januarja, je potekal Informativni dan za Javni poziv Urada Republike Slovenije za mladino za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2022/2023, ki je bil objavljen 21. 1. 2022. V letošnjem razpisu je poudarek predvsem na dvigu kakovosti in prepoznavnosti mladinskega dela

Mag. Dolores Kores, direktorica URSM, je nagovorila več kot 100 udeležencev iz mladinskega sektorja, ki so se udeležili informativnega dneva, ter izpostavila, da je Uradu RS za mladino v letošnjem razpisu uspelo zagotoviti skoraj 30 % več sredstev za mladinski sektor, in sicer 3.830.000 EUR več kot v preteklem pozivu.

URSM je predstavil merila za ocenjevanje, način oddaje prijav in novosti razpisa, med katerimi so dodatna merila pri ocenjevanju vlog, med drugim utemeljenost doprinosa programa mladinskemu sektorju in usposobljenost mladinskih delavcev. Novost letošnjega razpisa je tudi dodatna skupina organizacij, ki bodo lahko kandidirale za sredstva, in sicer nacionalne mladinske organizacije, ki delujejo na področjih, kjer prebivajo pripadniki narodno-manjšinske skupnosti ali romske skupnosti.

Rok za oddajo prijav je 21. 2. 2022; do aplikacije za oddajo prijave dostopate prek: https://razpisi.mlad.si

Vsi, ki ste informativni dan zamudili, pa besedilo razpisa in predstavitev z informativnega dneva najdete na spletni strani URSM.