Zaposlovanje

Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela

13. 1. 2020 avtor: Uredništvo

Urad RS za mladino (URSM) obvešča, da je bil v petek, 10. 1. 2020, Uradnem listu RS, št. 2/2020objavljen “Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021

Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2020 in 2021, ki ga na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) in cilji iz Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022, izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

Cilji javnega poziva so spodbujanje participacije med mladimi, zlasti s promoviranjem pomena mladinske participacije in krepitvijo informiranja in svetovanja v mladinskem sektorju, spodbujanje prostovoljstva med mladimi, spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine ter spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihovo krepitev.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni poziv znaša 2.900.000,00 evrov, od tega 1.450.000,00 EUR v letu 2020 in 1.450.000,00 EUR v letu 2021.

Upravičeni prijavitelji so organizacije, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju skladno z ZJIMS in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju in v okviru katerih je zagotovljena avtonomija mladih.

Rok za oddajo prijav na javni poziv je ponedeljek, 10. 2. 2020.

Urad RS za mladino vabi na javno predstavitev Javnega razpisa (informativni dan), ki bo v sredo, 15. 1. 2020 ob 16. uri, v veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana. Predhodne prijave niso potrebne.

Zainteresirani prijavitelji lahko na temo javnega poziva pošljejo vprašanja in sicer do 6. 2. 2020. Vprašanja je potrebno poslati na elektronski naslov skrbnika javnega poziva (Zvijezdan Mikić: zvijezdan.mikic@gov.si). Na vprašanja, ki bodo prispela kasneje, razpisovalec ne bo odgovarjal.

Povezava na spletno aplikacijo za oddajo prijav

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopni na spletni strani Urada RS za mladino.

Vir: Urad RS za mladino