Kultura

Javni razpis: Pridobivanje znanj na področju kulturnih dejavnosti

9. 3. 2020 avtor: Uredništvo

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) je objavil Javni razpis v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Namen javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja mladih in trajnostno vključevanje mladih na trg dela (sklop A) ter izobraževanje brezposelnih mladih na področju kulturnih dejavnosti in krepitev njihovih kompetenc, ki jim bodo omogočale lažji in hitrejši vstop na trg dela (sklop B).  

Javni razpis mladim do vključno 29. leta starosti zagotavlja dostopnost do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju kulture in spremljajočih kulturnih dejavnosti, s čimer se bodo izboljšale njihove možnosti za nadaljnjo zaposlitev, posredno pa se bo na ta način zniževala stopnja brezposelnosti mladih, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo.  

Predmet javnega razpisa so:

A) SUBEVNCIJE ZA DELODAJALCE

V sklopu razpisa bodo izbrane ponudbe delodajalcev za izvedbo projekta, ki jim bo dodeljena subvencija v višini 5.000,00 €, s pomočjo katere bodo zaposlili brezposleno(e) osebo(e) iz ciljne skupine za obdobje najmanj 9 mesecev neprekinjeno in sicer za polni delovni čas (40 ur tedensko) ali krajši delovni čas, ki je naveden v pogodbi o zaposlitvi.

Več

B) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO V KULTURI

V sklopu razpisa bodo izbrani brezposelni mladi do 29. leta starosti, ki bodo vključeni v enega izmed štirinajstih 120-urnih izobraževalnih modulov, ki jih izvaja JSKD. Pogoj je, da se vključeni mladi ob prijavi na razpis ne izobražujejo ali usposabljajo v programih, ki so financirani iz javnih sredstev ter da imajo poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.

Več

Na podlagi izobraževanj se bo v 5-letnem obdobju dodatno izobrazilo in zaposlilo najmanj 277 oseb iz ciljne skupine mladih, od tega v zahodni kohezijski regiji 40% in v vzhodni kohezijski regiji 60%. 

Rok prijav za oba navedena razpisa je petek, 27.3.2020. 

Celotno besedilo razpisa je dostopno TUKAJ.

Vir: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Foto: Unsplash