Izobraževanje / Zakonodaja in finance

Javni razpis štipendij za nadarjene dijake in študente MOL

25. 7. 2022 avtor: Uredništvo
Javni razpis štipendij za nadarjene dijake in študente MOL

Mestna občina Ljubljana je 14. julija 2022 objavila javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023.

Razpisanih je 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana.

Razpisane so naslednje štipendije:

Na razpis se lahko prijavijo:

če izpolnjujejo pogoje, zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2022/2023.

Kandidati se bodo lahko prijavili na razpis prek aplikacije E-razpis za štipendije za nadarjene dijake in študente Mestne občine Ljubljana od 29. 7. 2022 do izteka roka za prijavo.

Prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajo:

Celotna dokumentacija javnega razpisa z vsemi obrazci je dostopna na spletni strani Mestne občine Ljubljana, in sicer tukaj: Javni razpis štipendij za nadarjene dijake in študente v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 » Mestna občina Ljubljana