Stanovanja

Javni razpis za oddajo namenskih stanovanj mladim v Celju

21. 9. 2023 avtor: Celjski mladinski center
Banner, stanovanja za mlade

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je objavila Javni razpis za oddajo namenskih stanovanj za mlade. Celjski mladinski center je sodeloval pri oblikovanju kriterijev glede na analizo stanja v okviru Lokalnega programa za mladino Mladi so Celje 2022 – 2023.

Razpis predstavlja izvedbo ukrepa na področju stanovanjske politike v Mestni občini Celje, namenjenega prednostni skupini mladi posamezniki. Primož Brvar, direktor družbe Nepremičnine Celje d.o.o., ob tem dodaja: »Nakup stanovanja in njihova dostopnost za najem, ob visokih cenah energentov in višini najemnin na prostem trgu, mladim predstavlja veliko breme. Z razpisom družba mladim ponuja varen, ugoden in dolgoročen najem obnovljenih stanovanj. Če je družba v novi stanovanjski soseski Dečkovo naselje – DN 10 na Singenski ulici v Celju podelila 36 stanovanj mladim in mladim družinam, se je tokrat osredotočila na mlade posameznike, katerim bodo na voljo stanovanja v starem mestnem jedru Celja. S tem družba zasleduje uresničevanje ciljev Strategije razvoja starega mestnega jedra Celja in Lokalnega programa za mladino v Mestni občini Celje.« 

Družba na razpisu ponuja 8 stanovanj z dobo najema do 10 let. Družba bo prevzela tudi stroške notarskih storitev, upravljanja, zavarovanja in investicijskega vzdrževanja stanovanj ter skupnih prostorov. Bodoči najemniki bodo nosili stroške najemnine, opreme in rednih obratovalnih stroškov.

Javni razpis določa pogoje in merila katerim prosilcem bodo prednostno podeljena stanovanja. Darja Pavlina, vodja službe za stanovanjske zadeve, navaja: »Prednost pri dodelitvi bodo imeli mladi posamezniki s stalnim bivališčem v Celju. Upoštevali bomo tudi njihovo izobrazbo, zaposlitev, podjetnost, kraj zaposlitve in aktivno državljanstvo. Razpoložljiva stanovanja so primerna za mlade posameznike, mlade pare in enostarševske družine.«

Javni razpis je odprt do 18. 10. 2023 do 17. ure. Razpisna dokumentacija z merili, vloga in dodatne informacije o stanovanjih so na voljo na naslednji spletni strani in sedežu družbe v času uradnih ur.

Javni razpis najdete tukaj.