Aktivno državljanstvo / Angažiraj se

Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade

29. 5. 2019 avtor: Uredništvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija s pomočjo evropskih sredstev.  Gre za javni razpis v okviru Jamstva za mlade, ki bo mladim omogočil lažjo odločitev o svoji karierni orientaciji.

Predmet razpisa: sofinanciranje enega večletnega projekta kariernih centrov za mlade (KCM) v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki bo šolajoči mladini (po tem javnem razpisu je ta določena v starostni skupini od 6 do 19 let) omogočil večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. KCM bo izvajal več aktivnosti za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere kot npr. informiranje o poklicih, spoznavanje njihovih interesov, lastnosti, kompetenc, prepoznavanje potreb delodajalcev in trga dela ipd.

Programi in aktivnosti, ki jih bo ponujal KCM, morajo biti oblikovani in izvedeni na način, da bodo nadgradili in dopolnili delo šol na področju karierne orientacije.

Namen razpisa: zagotavljanje večje dostopnosti do storitev karierne orientacije za šolajočo mladino.

Cilj razpisa: javni razpis zasleduje cilje 10. prednostne osi OP EKP 2014-2020 in je usmerjen v zagotavljanje celovite in visokokakovostne karierne orientacije že med šolanjem.

Pogoji za sodelovanje: vse o pogojih za prijavo na razpis najdete tukaj.

Vrednost razpisa: skupna okvirna višina razpoložljivih namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje 2019 do 2022 znaša največ 1.250.000,00 EUR.

Rok: vloge na razpis morajo prispeti najkasneje do 27. 6. 2019 do 12. ure.

Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in dokumentacijo javnega razpisa morajo biti zahtevane v pisni obliki na e-naslovu: lidija.kramar@gov.si, in sicer najkasneje do 19. 6. 2019. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si.

Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: www.mddsz.gov.si.

Več o javnem razpisu in dokumentacijo razpisa najdete tukaj.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti